JE COMPREND IN NEDERLANDS

Vertaling van Je Comprend in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.2481

ik begrijp (112) ik snap (25) ik weet (3)

Voorbeelden van het gebruik van Je Comprend in een zin en hun vertaling

Ik begrijp

Terrence, je comprend. La desintoxication a du être.
Terrence, ik begrijp... dat herstellen.
Je comprend votre emportement.
Ik begrijp jullie vurigheid.

Ik snap

Je comprend pourquoi.
Ik snap waarom.
Et je comprend pourquoi tu ressens quelque chose pour elle.
En ik snap waarom je voor haar gevallen bent.

Ik weet

Je comprend rien à ce qui se passe.
Ik weet niet wat hier gebeurt.
Je comprend à quel point le baseball compte pour toi.
Ik weet hoeveel baseball voor je betekent.
Andere zin voorbeelden
Je comprend pourquoi vous l'avez fait.
Ik begrijp waarom je het deed.
Et je comprend. Pourquoi tu as fais ça.
En ik begrijp, waarom je dit deed.
Je comprend les objections de Pete, mais je ferai ce qui a été décidé.
Ik snap Pete's bezwaar maar ik zal het besluit naleven.
Je comprend ce que tu dis.
Ik begrijp wat je zegt.
Et je comprend aussi que Metatron doit partir.
Ik snap ook dat Metatron moet sterven.
Je comprend, ça fait beaucoup à assumer.
Ik weet dat het een hoop is om te begrijpen.
Je comprend totalement.
Ik begrijp het.
Maintenant je comprend pourquoi l'on ne m'a rien dit. Oh,
Ik snap nu waarom mij niets is verteld.
Je comprend que vous soyez énervé et frustré et apeuré.
Ik snap dat je boos, gefrustreerd en bang bent.
Je comprend pourquoi tu ne veux pas l'utiliser.
Ik begrijp waarom je hem niet wou gebruiken.
Je comprend pas Pourquoi a-t-on besoin d'un avocat?
Ik snap niet waarom we een advocaat nodig hebben?
Je comprend maintenant que je n'avait aucune capacité d'adaptation.
Ik begrijp nu dat ik geen aannemings-mechanismen heb.
Je comprend que tu sois en colère.
Ik snap dat je boos bent.
Je comprend maintenant.
Ik begrijp nu.
Je comprend pas ce que tu dis.
Ik snap niet waar je het over hebt.
Je comprend tu es contrarié,
Ik begrijp dat je boos bent.
Je comprend pourquoi tu aimes ces cours de vélo.
Ik snap waarom je zo van deze lessen houdt.
Je comprend ça... Crois moi... mais.
Ik begrijp dat, geloof me, maar.
Je comprend comment tu te sens.
Ik begrijp hoe je je voelt,
Je comprend parfaitement pourquoi Lyndsey en est amoureuse.
Ik snap waarom Lindsey van hem houdt.
Et je comprend pourquoi tu es de retour.
En ik begrijp waarom je bent teruggekomen.
Je comprend que vous ayez beaucoup de choses à régler.
Ik snap dat jullie van alles aan je hoofd hebt.
Je comprend ton point de vue.
Ik begrijp je standpunt.
Je comprend que tu aies peur.
Ik snap dat je bang bent.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.2481

Woord voor woord vertaling


"Je comprend" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer