CHOOSE TO RECEIVE PÅ DANSK

Oversættelse af choose to receive i Dansk

Resultater: 27563, Tid: 0.1603

Engelsk-dansk ordbog

Eksempler på Choose To Receive i en sætning

Jackpot winners can also choose to receive the jackpot in annual instalments.
Jackpot vindere kan også vælge at modtage den store jackpot i årlige rater.
Now you can choose to receive your invoices electronically via fedex billing online and never receive a paper version again!
Nu kan du vælge at modtage dine fakturaer elektronisk via fedex billing online og slippe helt for papirbesværet!
If you don't have a smartphone, or if you have a windows-based smartphone, you can choose to receive the alerts on text and/or email.
Hvis du ikke har en smartphone, eller hvis du har en windows-baseret smartphone, kan du vælge at modtage varsler på sms og/eller mail.
The destination where you choose to receive your treatment small affect the overall cost of your treatment.
Den destination, hvor du vælger at modtage din behandling lille affect de samlede omkostninger af din behandling.
The vast majority of powerball winners choose to receive their jackpot prizes in the form of lump sum payments.
Langt størstedelen af powerball vindere vælger at modtage deres jackpot-præmier i form af engangsbeløb.
Just enter your e-mail address, name, country and choose one or more control units and/or choose to receive general information from us.
Skriv din e-mail adresse, navn, land og vælg en eller flere kontrolenheder og/eller vælg at modtag general information fra os.
Choose to receive an e-mail 10 hours before the machine needs service.
Du kan f.eks. vælge at få en e-mail 10 timer før maskinen skal til service.
The destination where you choose to receive your treatment small affect the overall cost of your treatment.
Den destination, hvor du v? lger at modtage din behandling lille affect de samlede omkostninger af din behandling.
The destination where you choose to receive your treatment may affect the overall cost of your treatment.
Den destination, hvor du v? lger at modtage din behandling lille affect de samlede omkostninger af din behandling.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
For some events, you may choose to receive your ticket by MMS. you will receive an MMS with a QR
På nogle arrangementer kan du vælge at modtage din billet på mobiltelefonen som en MMS. du vil modtage en MMS
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
you can quickly check out, view and track your previous orders, and choose to receive our latest offers and deals.
dig som gear4music medlem kan du hurtigt se og spore dine tidligere ordrer og vælge at modtage vores seneste tilbud.
The winner from kansas came forward on 9 april 2012, and chose to receive a cash payout of USD 110.
Vinderen fra kansas kom frem på 9 april 2012, og valgte at modtage en kontant udbetaling på USD 110.
subsidiaries may also automatically download updates to the skype software for windows, if you have chosen to receive microsoft updates.
og datterselskaber kan også automatisk downloade opdateringer til skype-softwaren til windows, hvis du har valgt at modtage opdateringer fra microsoft.
Clinic's top 10 medical innovations for 2013 and was chosen to receive a 2013 best of What's new award from popular science in the health category.
Blandt cleveland clinic's top 10 medicinske opfindelser for 2013 og blev udvalgt til at modtage en 2013 pris for best of what's new award("
troops to afghanistan, which seems to be totally contrary to his having been chosen to receive the prestigious peace award.
afghanistan, hvilket synes at være helt i modstrid med, at han netop er blevet valgt til at modtage denne prestigefyldte fredspris.

Resultater: 27563, Tid: 0.1603

ORD FOR ORD OVERSÆTTELSE

Ord for ord oversættelse


"Choose to receive" på forskellige sprog


TOP ORDBOG FORESPØRGSLER

Engelsk - Dansk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Dansk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mere 

Ekspression indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere 

Sætning indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mere