WHITE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av White i Norsk bokmål

Resultater: 7233, Tid: 0.0482

Eksempler på bruk av White i en setning og oversettelsene deres

Exalief 400 mg tablets are white, circular and biconvex.
Exalief 400 mg tabletter er hvite, runde og bikonvekse.
I had a ranch down near white sands they burned.
Jeg hadde en ranch nær white sands som de brente.
Or just white women?
Eller bare hvite kvinner?
Exalief 400 mg tablets are white, circular and biconvex.
Exalief 400 mg tabletter er hvite, runde og bikonvekse.
That carrie white, she sure is cute.
Hun carrie white er jævlig søt.
He was white, sir.
Han var hvit, sir.
It 's white now.
Det er hvitt nå.
Red, white or beer?
Rød, hvit eller øl?
But katherine white is dead.
Men katherine white er død.
Zebinix 400 mg tablets are white, circular and biconvex.
Zebinix 400 mg tabletter er hvite, runde og bikonvekse.
Mg: white to almost white, biconvex, oval tablets.
Mg: hvite til nesten hvite, bikonvekse, ovale tabletter.
I can not go in white.
Jeg kan ikke gå i hvitt.
I am white.
Jeg er hvit.
And chuck white wins again!
Og chuck white vinner igjen!
Give me colonel white.
Gi meg oberst white.
You are black, you are not white.
Du er svart, du er ikke hvit.
Bretaris genuair is a white or almost white powder.
Bretaris genuair er et hvitt eller nesten hvitt pulver.
Exalief 600 mg tablets are white and oblong.
Exalief 600 mg tabletter er hvite og avlange.
I heard he 's the next billy graham to a certain white house.
Jeg hørte at han er neste billy graham i et visst hvitt hus.
She 's white.
Hun er hvit.
White thinks she might be dead.
White tror at hun er død.
Mg: white to almost white, biconvex, oval tablets.
Mg: hvite til nesten hvite, bikonvekse, ovale tabletter.
And you are white.
Og du er hvit.
It 's white.
Det er hvitt.
White, heard back from his man in philadelphia.
White, hørte fra mannen hans i philadelphia.
Winnetou says two white men.
Winnetou sier to hvite menn.
It 's true i sold average joe 's to white.
Det er sant atjeg solgte til white.
Ifirmasta 150 mg film-coated tablets are: white, oval film-coated tablets.
Ifirmasta 150 mg tabletter, filmdrasjerte er: hvite, ovale filmdrasjerte tabletter.
He was white.
Han var hvit.
Bretaris genuair is a white or almost white powder.
Bretaris genuair er et hvitt eller nesten hvitt pulver.

Resultater: 7233, Tid: 0.0482

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer