WHITE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "white" i Norsk bokmål

Resultater: 6380, Tid: 0.1376


Eksempler på bruk av "White" i en setning og oversettelsene deres

Exalief 400 mg tablets are white, circular and biconvex.
Exalief 400 mg tabletter er hvite, runde og bikonvekse.
Zebinix 400 mg tablets are white, circular and biconvex.
Zebinix 400 mg tabletter er hvite, runde og bikonvekse.
Boy is white.
Gutten er hvit.
I'm not that white.
Jeg er ikke hvit.
White lives.
Hvite liv.
I'm starting to see white light.
Jeg ser hvitt lys.
Where are soldiers, white man?
Hvor er soldatene, hvite mann?
Ml ampoule white- pink ring.
Ml ampulle hvit – rosa ring.
Why don't you have white powder on you?
Hvorfor har du ikke hvitt pulver på deg?
You will not go with them, white man.
Du drar ikke med dem, hvite mann.
Ambirix is a turbid white suspension.
Ambirix er en blakket hvit suspensjon.
She say black, you say white.
Hvis hun sier svart, sier du hvitt.
Mg: white to almost white, biconvex, oval tablets.
Mg: hvite til nesten hvite, bikonvekse, ovale tabletter.
Cervarix is a turbid white suspension.
Cervarix er en blakket hvit suspensjon.
I saw an old man with a long white beard.
Jeg så en gammel mann med langt, hvitt skjegg.
It's just rich and white.
Det er bare rikt og hvitt.
Depocyte is a sterile white to off-white-suspension.
Depocyte er en steril, hvit til off-white suspensjon.
Winnetou says two white men.
Winnetou sier to hvite menn.
Bretaris genuair is a white or almost white powder.
Bretaris genuair er et hvitt eller nesten hvitt pulver.
Exalief 600 mg tablets are white and oblong.
Exalief 600 mg tabletter er hvite og avlange.
He could have been white.
Han kunne ha vært hvit.
Ifirmasta 150 mg film-coated tablets are: white, oval film-coated tablets.
Ifirmasta 150 mg tabletter, filmdrasjerte er: hvite, ovale filmdrasjerte tabletter.
Eklira genuair is a white or almost white powder.
Eklira genuair er et hvitt eller nesten hvitt pulver.
Infanrix penta is a turbid white suspension.
Infanrix penta er en blakket, hvit suspensjon.
Plenadren 20 mg: the tablets are white.
Mg tabletter er hvite.
Is that white gold?
Er det hvitt gull?
Synflorix is a turbid white suspension.
Synflorix er en uklar, hvit suspensjon.
She said he was white.
Hun sa at han var hvit.
Tolura 20 mg tablets are white to almost white, round tablets.
Tolura 20 mg tabletter er hvite til nesten hvite, runde tabletter.
Did he have white hair?
Hadde han hvitt hår?

Resultater: 6380, Tid: 0.1376

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"White" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer