ALL THE STUFF IN CZECH

How to say all the stuff in Czech

S Synonyms

Results: 31, Time: 0.2288

Examples of using All The Stuff in a sentence and their translations

But gotta say, all the stuff about nina, bingo!
Ale musím říct, všechny věci, co nina říkala, bingo!
All the stuff that you promised me?
A všechny věci co jste mi slíbil?
This is all the stuff i found at the warehouse in the boxes.
To jsou všechny věci, který jsem našel ve skladišti v krabicích.
This is payback for all the stuff you gave me.
To je odplata za všechny věci, které jsi mi dala.

Is that all the stuff that's being auctioned?
To jsou všechny věci na tu dražbu?
I stole all the stuff and planted it on brook.
Ukradla jsem všechny věci a podstrčila je brook.
So, this is all the stuff from theresa barton's storage?
Takže tohle jsou všechny věci z úschovny theresy bartonové?
We stole all the stuff to open up this bar.
Ukradli jsme všechny věci na otevření baru.
Pack up all the stuff that we have on pelant.
Zabal všechny věci, které máme na pelanta.
Help me gather all the stuff.
Pomož mi sebrat všechny věci, odjíždíme.
All the stuff i shipped from mexico.
Všechny věci, které máme z mexika.
Because she learned how to memorise all the stuff.
Protože se naučila jak si pamatovat všechny věci.
Balcombe to move all the stuff he's got stored in our sheds.
Požádám pana balcomba, aby si odvezl všechny věci z naší kůlny.
All the stuff you think never happens, it happens.
Všechny věci, o kterých si myslíš, že se nestanou, tak se nakonec stanou.
Do you really believe all the stuff you write?
Opravdu věříte všemu, co píšete?
Look at all the stuff he found.
Podívej se, co všechno našel.
God, look at all the stuff we're doing.
Bože, podívej, co všechno jsme vyváděli.
I'm gonna have all the stuff in needle park.
Budu mít všechno zboží v needle parku.
He paid for all the stuff in cash.
Zaplatil všechno zboží v hotovosti.
All the stuff you have been doing is like rejection and date rape.
Ty děláš akorát tak odmítání a znásilnění na rande.
Listen, i got all the stuff you sent me from my room,
Poslyš, dostal jsem všechny věci co jsi mi poslal z mého pokoje,
This is all the stuff i picked out of my salad.
Tohle jsou všechno věci, co vybírám ze salátu.
What's all the stuff?
Co to je všechno za věci?
But all the stuff we have done.
Ale to všechno, co jsme dělali.
After all the stuff i said?
Po tom všem, co jsem řekla?
That's because of all the stuff you take.
To máš z toho svinstva, co bereš.
Now it's full of all the stuff you would expect:.
Je to plné všeho, co byste čekali:.
I will do all the stuff that ugly guys have to do.
Budu dělat vše, co musí dělat oškliví chlapi.
I have checked all the stuff that the manufacturers have.
Zkontroloval jsem všechny materiály, které výrobci mají.
We got all the stuff you asked for.
Máme všechno, co jste chtěli.

Results: 31, Time: 0.2288

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"All the stuff" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More