BIDS IN DUTCH

Translation of Bids in Dutch

S Synonyms

Results: 391, Time: 0.0925

biedingen (62) inschrijvingen (57) offertes (37) biedt (17) een bod (11) beveelt (10) gebiedt (6) geboden (5) de kandidaturen (4) offerte (4) bieden (4) inschrijving (3) bids (4)

Examples of using Bids in a sentence and their translations

Are there no further bids for this exquisite galaxy?
Zijn er geen andere biedingen voor dit uitmuntende ruimtestelsel?
I hope you will be accepting bids from contractors here in chicago.
Ik hoop dat je biedingen accepteert van van aannemers hier in chicago.
Five cornish bids were successful under the english decommissioning scheme.
Vijf inschrijvingen uit cornwall werden gehonoreerd in het kader van de engelse regeling voor vlootsanering.
Medallion bids, attendees, and results.
Taxiplaat biedingen, deelnemers en de resultaten.

Steve, let's start getting bids from some contractors.
Laten we offertes van aannemers gaan regelen. en architecten.
Deadline for receipt of bids- without a periodic indicative notice.
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen‑ zonder periodieke indicatieve aankondiging.
Who bids more?
Wie biedt er meer?
Total bids total allotment.
Totale inschrijvingen totale toewijzing.
She's taking bids at the mansion, or what's left of it.
Ze neemt biedingen op het huis aan of wat er nog van over is.
I have those land coach bids, if you don't mind.
Ik heb die landbus offertes, als je het niet erg vindt.
The man bids $275, four blankets, one pickaxe, and a bedpan.
De man biedt$275, vier dekens, een pikhouweel en een steek.
The rest will come from other bids, all new work.
De rest komt van andere biedingen, al het nieuwe werk.
Environmental problems, rigged bids, price fixing.
Milieuproblemen, vervalste offertes, prijsafspraken.
No further bids?
Nog een bod?
Best bids rather then cheapest bids.
Beste offertes i.p.v. goedkoopste offertes.
The evil one threatens you with poverty and bids you to conduct unseemly.
Satan bedreigt u met armoede en beveelt u met schandelijkheden.
Her ebay bids, video rentals, library books.
Haar ebay biedingen, videoverhuur, bibliotheekboeken.
Sam fletcher bids $300, four blankets.
Sam fletcher biedt$300, vier dekens.
How many bids have you had?
Hoeveel biedingen zijn er geweest?
He bids one.
Hij biedt een.
But now, the evil lurking everywhere bids me onwards.
Maar nu gebiedt het kwaad dat overal op de loer ligt me verder te gaan.
Doors slams- yes. were there any serious bids for this painting?
Heeft er iemand serieus geboden op dit schilderij?
France bids 7,000 french francs.
Frankrijk biedt 7000 frank.
Some bids came in for a larger scale test of the CO2 injection fix.
Er kwamen biedingen binnen voor een grotere schaal-test van de co2-injectiefix.
I do not have to do anything richard bids me to do any more.
Ik hoef niet om iets te doen richard gebiedt mij om meer te doen.
Any bids for this?
Wil iemand hier op bieden?
I have already had 3 bids on it.
Er is al drie keer op geboden.
Sealed bids.
Verzegelde biedingen.
Ned flanders bids $50.
Ned flanders biedt 50 dollar.
You will have bids.
Je zult biedingen krijgen.

Results: 391, Time: 0.0925

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More