THIS TREE IN DUTCH

Translation of This Tree in Dutch

S Synonyms

Results: 403, Time: 0.0474

Examples of using This Tree in a sentence and their translations

Up this tree.
Bovenin deze boom.
By this tree, on this rock, in this rain.
Bij deze boom, op deze rots, in deze regen.
This tree is sacred.
Deze boom is heilig.
This tree is sacred to herne.
Deze boom is heilig voor herne.

In this tree, there is one of the most extraordinary plant predators.
In deze boom zit er één van de meest uitzonderlijk plantroofdieren.
This tree didn't fall. It's been cut.
Deze boom is niet gevallen, hij is omgehakt.
Because this tree had a history long before it held vaatu.
Omdat deze boom al een verleden had lang voordat het vaatu vasthield.
So what was this tree of knowledge?
Wat was deze boom der kennis?
This tree landed on a rock.
Deze boom landde op een steen.
This tree was old.
Deze boom was oud.
This tree is marked by the forester, because he is infected by beetles.
Deze boom is gemarkeerd door de boswachter, omdat hij geinfecteerd is door kevers.
I have seen this tree before.
Ik heb deze boom eerder gezien.
Against this tree.
Tegen deze boom.
And this tree this tree will be called the liberty tree.
En deze boom... zal de boom der vrijheid worden genoemd.
Hang him on this tree.
Hang hem op aan deze boom.
Three precious gifts lie under this tree.
Drie waardevolle geschenken liggen onder deze boom.
But they don't get a chance, not on this tree.
Maar ze krijgen de kans niet, niet bij deze boom.
I won't come down till you spare this tree.
Ik kom niet naar beneden totdat je deze boom spaart.
Let's shake something out of this tree.
Laten we iets schudden uit deze boom.
Guys, we're gonna find this tree.
Mannen, we gaan deze boom vinden.
Will this tree get enough light?
Krijgt dit boompje genoeg licht?
I want to cut down this tree so it doesn't get in my way.
Ik wil die boom kappen, dan staat ie niet in de weg.
They're gonna cut down this tree, taylor.
Ze gaan die boom omzagen, taylor.
This tree.
Deze boom, hier.
Hey, you know who would love this tree?
Weet je wie gek op deze boom zou zijn?
This tree has 325 animals carved into it.
In deze boom staan 325 dieren gekerfd.
You see this tree for the last time!
Die boom is het laatste wat je zult zien.
A dozen share this tree hole, but there's plenty of room.
Een dozijn deelt dit boom gat, maar er is genoeg ruimte.
Same as this tree.
Van zo'n boom.
I brought this tree, the one you were working on this morning.
Ik heb deze boom meegebracht, waaraan u vanochtend werkte.

Results: 403, Time: 0.0474

Word by word translation


this
- deze hier zo in dit dezen
tree
- boom tree de boomstructuur de kerstboom bomen

S Synonyms of "this tree"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More