CLONE IN NORWEGIAN

How to say clone in Norwegian

Results: 91, Time: 0.0983

Examples of using Clone in a sentence and their translations

I'm sure the professor can clone you a new nose.
Professoren kan sikkert klone deg en ny nese.
My clone, mother.
Klonen min.
It can clone cells, but not inorganic material.
Den kan ikke klone uorganisk stoff.
A risk of promotion of a malignant myeloid clone can not be excluded.
Risiko for stimulering av malign myeloid kloning kan ikke utelukkes.

I showed you a dead clone in a tub this morning.
Jeg viste deg en død klone i et badekar i morges.
I killed your clone.
Jeg drepte klonen din.
It's to clone a pager, i got it from pearlman.
Det er ikke til avlytting, det er til kloning av en personsøker.
How do you clone a beeper?
Hvordan kloner du en personsøker?
We can clone your four-legged loved one in a few hours.
Vi kan klone din kjære venn på noen timer.

Your evil clone sneezed all the way across the mess hall this morning.
Jeg hørte den ekle klonen din nyse gjennom hele spisesalen i morges!
Are you sure you don't have a little clone in you?
Er du sikker på at du ikke har en liten klone i deg?
Uh, i will clone Yvonne's cell phone.
Jeg kloner yvonnes telefon.
A risk of promotion of a malignant myeloid clone can not be excluded.
Risiko for stimulering av malign myeloid kloning kan ikke utelukkes.
I'm your clone.
Jeg er klonen din.
Don't clone me!
Lkke klon meg!
Nevertheless, a risk of promotion of a malignant myeloid clone cannot be excluded.
Risiko for stimulering av malign myeloid kloning kan ikke utelukkes.
Do you think they would listen to you, a nuisance clone?
Tror du at de ville hørt på deg? den plagsomme klonen.
A judge signs something like that, you can clone a beeper.
Skriver en dommer under på noe slikt, kan du klone en personsøker.
But there's no denying the fact that he's no ordinary clone.
Men han er ikke en vanlig klon.
Then bury you, dig you up, clone you and kill your clones.
Begraver deg, graver deg opp, kloner deg, dreper klonene!
Nevertheless, a risk of promotion of a malignant myeloid clone cannot be excluded.
Risiko for stimulering av malign myeloid kloning kan ikke utelukkes.
Promise me you won't clone yourself.
Lov å ikke klone deg selv.
We clean'em and clone'em- untraceable.
Vi renser dem og kloner dem.
You think that girl is your clone?
Tror du hun er klonen din?
Million each time i clone you people.
Det koster 1,2 millioner hver gang jeg kloner dere.
They have started to clone the warriors.
De har begynt å klone krigerne.
I'm not talking to that clone.
Jeg prater ikke med den klonen.
So then you're the last clone.
Så du er den siste klonen.
So you can make peking duck and clone DNA.
Så du kan lage peking-and og klone DNA?
If they stay on the team, we clone them again.
Hvis de er lojale, så kloner vi dem bare igjen.

Results: 91, Time: 0.0983

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More