INSIDE IN NORWEGIAN

How to say "inside" in Norwegian

Results: 3706, Time: 0.2247

inn inni inne inne i innenfor innsiden innvendig indre innsida innside

Examples of Inside in a Sentence

Go inside, clint.
inn, clint.
It's something inside me, pride, maybe.
Det er noe inni meg, stolthet kanskje.
Hey, do you think we could maybe go inside now?
Hei, tror du vi kanskje kunne gå inn nå?
She's inside with her brother and son.
Hun er inne med broren og sønnen.
Someplace inside, you know it's not your fault.
Et sted inni deg vet du at det ikke er din feil.
Mike, you and slater take him inside.
Mike, du og slater får han inn.
You should come inside.
Du burde komme inn.
Erious inflammation or infection inside the eye(endophthalmitis).
Alvorlig betennelse eller infeksjon inne i øyet(endoftalmitt).
We have things inside us, nikolaj.
Vi har ting inni oss, nikolaj.
See you inside, aubrey.
Ser deg inne, aubrey.
Toriano, come on inside and get your present.
Toriano, kom innenfor og få gaven din.
It's gotta be inside that big rock candy mountain!
Det er må være inne at stor stein godteri fjellet!
Katrina, macy, go inside and call the sheriff, alright?
Katrina og macy, gå inn og ring sheriffen.
I will never be inside a woman again.
Jeg vil aldri være inne i en kvinne igjen.
A letter inside explains everything.
Et brev inni forklarer alt.
Now we can see inside of him.
Nå kan si innsiden av han.
Escobar has sandoval inside the prison.
Escobar har sandoval inne i fengselet.
Something inside is attracting them like a magnet.
Noe innenfor tiltrekker dem som en magnet.
Gunderson, back inside now!
Gunderson, tilbake inn nå!
You sit inside a year or two, until everyone has forgotten you.
Du sitter inne et år eller to, til alle har glemt deg.
Valde was inside me. everywhere.
Valde fantes inni meg, overalt.
The man inside couldn't keep the man outside from dying.
Mannen innvendig kunne ikke forhindre at mannen utvendig døde.
Everyone here thinks they know me inside and out.
Alle her tror de kjenner meg ut og inn.
She's inside me right now.
Hun er inni meg nå.
You have been inside all evening.
Du har vært inne i hele kveld.
Inside or outside.
Innenfor eller utenfor.
The six suitcases we found inside, containing £78,982 in used banknotes.
De seks kofferter vi funnet inne, inneholder £ 78 982 i brukte sedler.
We can tear one of those apart and see inside.
Vi kan se på innsiden av en slik.
But you feel empty inside, like your life's work is meaningless.
Men du føler deg tom innvendig, som om jobben er meningsløs.
Giving me everything inside and out and.
Gi meg alt, innsiden og utsiden, og.

Results: 3706, Time: 0.2247

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Inside" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More