INSIDE IN NORWEGIAN

How to say inside in Norwegian

S Synonyms

Results: 5586, Time: 0.047

inni (1145) inn (1043) inne (686) innenfor (231) innvendig (99)

Examples of using Inside in a sentence and their translations

You said inside your helmet.
Du sa inni hjelmen din.
They are inside.
De er inni dem.
You are gonna go inside and pack your best bikini.
Du går inn og pakker din beste bikini.
Let us go inside and do business.
La oss gå inn og gjøre forretninger.

She 's inside with her brother and son.
Hun er inne med broren og sønnen.
But you is an empty shell inside.
Men inni deg er du et tomt skall.
You invite us inside, and we tell you the story.
Du inviterer oss inn, og vi forteller deg historien.
Or something inside the car.
Eller noe inni bilen.
Toriano, come on inside and get your present.
Toriano, kom innenfor og få gaven din.
I asked inside, and they said you were over at the laundry.
Jeg spurte inne, og de sa du var ved klesvaskeriet.
Andrew 's waiting inside but.
Andrew venter inne, men.
Inside or outside.
Innenfor eller utenfor.
Come, we are all children inside, and we all have wishes.
Vi er alle barn på innsiden, og vi har alle ønsker.
He 's like a mystery wrapped inside a shadow in a ghost.
Han er et mysterium som er pakket inn i skyggen til et spøkelse.
I see inside you.
Jeg ser inni deg.
Inside, life was simple.
Innenfor var livet enkelt.
I feel all empty inside because of it.
Jeg føler meg tom innvendig på grunn av det.
We should go inside.
Vi burde gå inn.
It comes from inside of you.
Det kommer fra innsiden av deg.
Megan, we will see you inside.
Megan, vi ser deg inne.
Inside he was full of graveworms.
Inni var han full av gravmarker.
We can not go inside.
Vel, vi kan ikke gå inn.
Did i let my inside voice get out again?
Slapp min indre stemme ut igjen?
I came from inside.
Jeg kom fra innsiden.
Her parts are all twisted up inside, she can not have little children.
Her deler alle vridd opp innvendig hun kan ikke ha lite barn.
They are already inside.
De er allerede inne.
I can not see who 's inside.
Jeg kan ikke se hvem som er inni.
Nora is inside.
Nora er innenfor.
Not if he 's already inside.
Ikke om han allerede er inne.
You should come inside.
Du burde komme inn.

Results: 5586, Time: 0.047

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More