STACK IN NORWEGIAN

How to say stack in Norwegian

S Synonyms

Results: 53, Time: 0.0723

Examples of using Stack in a sentence and their translations

I shall stack the bodies high as cordwood.
Jeg skal stable likene høy som tømmerhus.
Oh, can you stack those boxes? yes.
Kan du stable de kassene.
Add that to your stack.
Mer til stabelen din.
No human being would stack books like this.
Ingen menneskelige vesener ville stable bøker som det.

Stack that wood down there with the rest of it and get back to work.
Legg veden i stabelen og ta fatt på arbeidet igjen.
You stack'em.
Du stabler dem.
Why don't we stack them in the living room for now?
Kan vi ikke stable dem i stuen?
Mice that stack coins.
Mus som stabler mynter.
Those who want to stack dog food, knock yourselves out.
De som ønsker å stable hundemat, slå dere løs.
Don't stack those, gina.
Ikke stable dem, gina.
Now let's stack these crates and get the hell out of here.
La oss stable disse kassene og komme oss til helvete vekk herfra.
I can't stack gnomes!
Jeg kan ikke stable gnomer!
Then help me stack the wood.
Så hjelp meg å stable ved.
Stack grip, cover two.
Stable, splitt, dekk nummer to.
The crates aren't strong enough to stack.
Kassene er for skrale til å stables.
Short stack or tall?
Lav eller høy stabel?
Your stack's looking kinda small.
Stabelen din ser litt liten ut.
Stack a couple of crates, we're golden.
Stabler et par kasser, vi har kommet dit før.
Spilett, stack the ammunition.
Spilett, frem med ammunisjonen.
We will stack that up for you.
Vi skal pakke det sammen for deg.
Houston, stack going to minus Z-L-V.
Houston, transitt går til minus-zlv.
Dr. geller, dr. stack wants to see you.
Dr. geller, dr. stack vil se dem.
He will stack the court with his top people.
Han vil fylle retten med sine egne folk.
The deck was always stack against us.
Vi har alltid hatt oddsen mot oss.
I'm sitting here, watching case after case stack up, right?
Jeg sitter her og ser sak etter sak hope seg opp.
Well, that's the untouchables with bob Stack!
Da er det the untouchables med bob Stack!
NASA is gonna blow its stack.
NASA går av skaftet!
Alex. stack.
Alex, her.
Stack it up!
Sperr det!
Can't get any decent draft with no stack.
Jeg får jo ikke noe drag uten pipe.

Results: 53, Time: 0.0723

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More