TABLETS IN NORWEGIAN

Translation of Tablets in Norwegian

S Synonyms

Results: 8009, Time: 0.0233

Examples of using Tablets in a sentence and their translations

X 1 tablets( unit dose).
X 1 tablett( endose).
Each film-coated tablets contains 200 mg of ribavirin.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin.
Other sentence examples
Tolura tablets contain sorbitol( E420).
Tolura tabletter inneholder sorbitol( E420).
Matever 250 mg: the film-coated tablets are blue, oblong, biconvex.
Matever 250 mg: de filmdrasjerte tablettene er blå, avlange, bikonvekse.
TOVIAZ 4 mg tablets EU/1/07/386/001-005 EU/1/07/386/011 EU/1/07/386/013-014 EU/1/07/386/017 EU/1/07/386/019.
TOVIAZ 4 mg tabletter EU/1/07/386/001-005 EU/1/07/386/011 EU/1/07/386/013-014 EU/1/07/386/017 EU/1/07/386/019.
Tolura tablets contain sorbitol( E420).
Tolura tabletter inneholder sorbitol( E420).
The dispersible tablets must not be broken or crushed.
De dispergerbare tablettene må ikke deles eller knuses.
TOVIAZ 4 mg tablets EU/1/07/386/001-005 EU/1/07/386/011 EU/1/07/386/013-014 EU/1/07/386/017 EU/1/07/386/019.
TOVIAZ 4 mg tabletter EU/1/07/386/001-005 EU/1/07/386/011 EU/1/07/386/013-014 EU/1/07/386/017 EU/1/07/386/019.
The film-coated tablets are ovaloid and biconvex.
De filmdrasjerte tablettene er ovale og bikonvekse.
Shelf life of half tablets: 2 days.
Holdbarhet etter oppdeling av tabletten: 2 dager.
Aprovel 150 mg tablets irbesartan.
Aprovel 150 mg tabletter irbesartan.
Each film-coated tablets contains 300 mg of irbesartan and 25 mg of hydrochlorothiazide.
Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.
The 200 mg tablets also contain iron oxide red( E172).
Mg tabletten inneholder også rødt jernoksid( E172).
The film-coated tablets can be taken with or without food.
De filmdrasjerte tablettene kan tas med eller uten mat.
Ferriprox 1000 mg film-coated tablets 3 years.
Ferriprox 1000 mg tablett, filmdrasjert 3 år.
Matever 250 mg: the film-coated tablets are blue, oblong, biconvex.
Matever 250 mg: de filmdrasjerte tablettene er blå, avlange, bikonvekse.
Traces of the dissolved tablets may be left behind in the glass.
Rester av den oppløste tabletten kan være igjen i glasset.
Aprovel 150 mg tablets.
Aprovel 150 mg tabletter.
Shelf life of half tablets: 2 days.
Holdbarhet etter oppdeling av tabletten: 2 dager.
Edarbi 20 mg tablets.
Edarbi 20 mg tabletter.
X 1 tablets( unit dose).
X 1 tablett( endose).
These tablets can be administered with or without food.
Disse tablettene kan gis med eller uten mat.
You should take the eurartesim tablets with water only.
Du skal ta eurartesim tablettene kun med vann.
The 200 mg tablets also contain iron oxide red( E172).
Mg tabletten inneholder også rødt jernoksid( E172).
Eu/1/98/069/003b 84 tablets.
Eu/1/98/069/003b 84 tabletter.
Each film-coated tablets contains 200 mg of ribavirin.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg ribavirin.
The dispersible tablets must not be broken or crushed.
De dispergerbare tablettene må ikke deles eller knuses.
Traces of the dissolved tablets may be left behind in the glass.
Rester av den oppløste tabletten kan være igjen i glasset.
Each film-coated tablets contains 300 mg of irbesartan and 25 mg of hydrochlorothiazide.
Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.
Invokana 100 mg tablets invokana 300 mg tablets canagliflozin.
Invokana 100 mg tabletter invokana 300 mg tabletter kanagliflozin.

Results: 8009, Time: 0.0233

S Synonyms of "tablets"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More