ALLEGIANCE IN NEDERLANDS

Vertaling van Allegiance in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0704

trouw (240) loyaliteit (57) allegiance (10)

Voorbeelden van het gebruik van Allegiance in een zin en hun vertaling

I will prove my allegiance, o'neill.
Ik zal mijn trouw bewijzen, o'neill.
My allegiance is to them.
Ik ben trouw aan hen.
You show no allegiance to your kind.
Je toont geen loyaliteit aan je soort.
You swore allegiance to him, sam.
Je zwoor trouw aan hem, sam.

Alex previously on allegiance... this operation will collapse the american economy in a single blow.
Alex eerder op allegiance... economie in één klap.
Anakin, my allegiance is to the republic, to democracy!
Mijn loyaliteit ligt bij de republiek. bij de democratie.
My allegiance is here.
Mijn loyaliteit ligt hier.
Josef... are you ready to swear allegiance to our fuhrer... adolf Hitler?
Josef... ben je bereid trouw te zweren aan onze führer, adolf hitler?
Put me through to the allied atheist allegiance!
Verbindt me met de allied atheist allegiance.
Previously on allegiance.
Eerder in allegiance.
I do have my allegiance with charles kemp to consider.
Ik moet mijn loyaliteit met charles kemp overwegen.
Pledge of allegiance," all that bullshit.
Eed van trouw, al die flauwekul.
I swear allegiance to the flag of the united states of america.
Ik zweer trouw aan de vlag van de verenigde staten van amerika.
But your allegiance is to god and to the king.
Maar uw loyaliteit ligt bij god en de koning.
Bratac and ry'ac are negotiating with coalitions who have yet to declare their allegiance.
Bratac en ry'ac onderhandelen met de coalities die hun trouw nog moeten uitspreken.
I don't know where your allegiance lies.
Ik weet niet waar je loyaliteit ligt.
We all know where his allegiance lies.
We weten allemaal waar zijn loyaliteit ligt.
The missing servant's allegiance to condé.
De ontbrekende dienaar trouw aan condé.
The only thing you have to know is the pledge of allegiance.
Het enige wat je moet weten is de belofte van trouw.
Looks to me like someone has changed his allegiance.
Mij lijkt het erop dat iemand zijn loyaliteit veranderde.
To bear true faith and allegiance to the same.
Te dragen het ware geloof en trouw aan dezelfde.
I swear to you my honour and allegiance.
Ik zweer u m'n eer en loyaliteit.
And i swore them my allegiance.
En ik zwoer hen mijn trouw.
All i wanted was your allegiance.
Ik wilde alleen je loyaliteit.
You broke your oath of allegiance.
Je brak je eed van trouw.
It was doug who convinced me to change my allegiance.
Het was doug die me overtuigde om mijn loyaliteit te wijzigen.
Whoever controls that well can expect their allegiance.
Wie controleert die goed kunnen hun trouw verwachten.
No, we cannot rely on jason to change allegiance.
Nee, we kunnen niet vertrouwen op jason's verandering van loyaliteit.
I say the pledge of allegiance every day.
Ik zeg de belofte van trouw elke dag.
See beyond this irrational allegiance to flesh and blood.
Zien, voorbij deze irrationele... loyaliteit aan vlees en bloed.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0704

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer