BOO IN NEDERLANDS

Vertaling van Boo in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0401

Boo
moppie (3) boe (64) uitjouwen (3) boo (229) boo's (5)

Voorbeelden van het gebruik van Boo in een zin en hun vertaling

Boo was our neighbour.
Boo was onze buurman.
Boo, aunt Stephanie!
Boe, tante stephanie.
Boo jack, reward them.
Boo jack, geef ze een beloning.
Boo, scary.
Boe, eng.

Boo, you sold her out.
Boo, je hebt haar verraden.
Long time no see, boo.
Lang niet gezien, moppie.
Just looking to buy my boo a few little things, you know.
Ik wilde wat kleine dingetjes kopen voor mijn moppie, weet je.
Don't boo him, he's right! He's right!
Nee, niet uitjouwen, hij heeft gelijk.
Boo, everyone else.
Boe, alle anderen.
Boo and hiss!
Boo en gefluit!
Boo, get off the stage!
Boe, ga van het podium!
He offered jem to take boo's place.
Hij bood jem aan boo's plaats in te nemen.
Hey, boo.
Hé, moppie.
Don't boo at me!
Niet boo tegen mij!
Hopefully this time mom won't boo you.
Dan hoop ik maar dat ma je niet gaat uitjouwen.
The last form shown, referred to as, is actually boo's original form.
Majin boo's originele vorm ziet er net uit als een klein kind.
For God's sakes, boo boo doesn't even exist!
In godsnaam, boo boo bestaat niet eens!
Boo. I'm feeling so left out.
Boe, ik voel me zo buitengesloten.
They're not gonna boo me off?- did i say that?
Ze gaan me niet uitjouwen, hè.
Honey boo boo's heart gave out.
Honey boo boo's hart is ermee gestopt.
Perhaps boo boo is a fourth personality.
Misschien is boo boo een vierde persoonlijkheid.
Ugh. boo to your job.
Boe voor je werk.
I was on big boo's shoulders and we were winning with chicken.
Ik zat op big boo's schouders en we wonnen.
Unless boo boo actually existed.
Tenzij boo boo werkelijk bestaat.
Boo and hoo.
Boe en hoe.
Girly claims that boo boo walked past her doorway with an axe.
Girly beweerd dat boo boo langs haar deuropening liep met een bijl.
Boo, everybody.
Boe, iedereen.
It was boo.
Het was boo.
Boo to the black knight.
Boe voor de zwarte ridder.
Yeah, boo, hiss, i know.
Ja, boe, ik weet 't.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0401

S Synoniemen van "boo"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer