BURGLAR IN NEDERLANDS

Vertaling van Burglar in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0749

een inbreker (162) dief (6) n inbreker (8) alarmtoestellen tegen diefstal (5) burglar (3)

Voorbeelden van het gebruik van Burglar in een zin en hun vertaling

A burglar at 12 rue myrrha.
Een inbreker op rue myrrha 12.
There's a burglar downstairs.
Er is een inbreker beneden.
And yet, it still hasn't stopped the elusive bathroom burglar.
En toch, heeft het de onvatbare badkamer dief nog niet kunnen stoppen.
You really think you can use that, you little burglar?
Denk je echt dat je dat kunt gebruiken, kleine dief?

Excluding burglar, fire and similar alarms and pans.
Met uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmioestellen en dergelijke, en delen en onder­delen.
If you're a burglar and i help you.
Als u een inbreker bent, en ik help u.
Excluding burglar, fire and similar alarms and pans.
Met uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmioestellen en dergelijke, en delen en onder· delen.
You can't be a burglar.
Je bent geen dief.
I was thinking more along the lines of shutterbug vs. the burglar.
Ik dacht meer aan de tekst... als shutterbug vs the burglar.
A burglar? did you hear a burglar?
Hebt u 'n inbreker gehoord?
You MAY let him go. despite appearances, he isn't a burglar or pickpocket.
Ondanks z'n uiterlijk is hij geen dief of zakkenroller.
My, looks like you haven't gotten rusty, cat burglar.
Jeetje, het lijkt er op dat je niet bent vastgeroest, cat burglar.
You're a burglar, not a Lady's maid.
Je bent een inbreker, geen kamermeisje.
Excluding burglar, fire and similar alarms and parts.
Met uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoesiellen rn dergelijke, en delen en onder­delen.
It must have been a burglar.
Het moet een inbreker zijn geweest.
I think beethoven scared off a burglar.
Beethoven heeft 'n inbreker weggejaagd.
Excluding burglar, fire and similar alarms and parts.
Mei uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoesiellen en dergelijke, en delen en onder­delen.
Nami's like a rotten cat burglar friend to me.
Nami is als een verrotte cat burglar vriendin voor me.
And a burglar who keeps nicking plant hire equipment.
En 'n inbreker die huurgereedschap steelt.
She was killed, by a burglar.
Ze is vermoord door een inbreker.
Exduding burglar, fart and similar alarms and pans.
Met uitzondering van alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen cn dergelijke, en delen en onder­delen.
Wow, imagine that. a burglar that doesn't need gloves.
Wauw, stel je dat voor, een inbreker die geen handschoenen nodig heeft.
See if you can kill a burglar.
Eens zien of je 'n inbreker kan doden.
You know this is considered being a burglar, right?
Je weet dat dit wordt beschouwd als zijnde een inbreker, toch?
I wouldn't give the key to my house to a burglar.
Ik zou m'n huissleutel niet aan 'n inbreker geven.
I thought you were a burglar.
Ik dacht dat u een inbreker was.
Perhaps she came with a burglar.
Misschien was ze bij 'n inbreker.
I thought it was a burglar.
Ik dacht dat het een inbreker was.
There's one explanation. emily was surprised by a burglar.
Emily is gewoon verrast door 'n inbreker.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0749

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer