DELK IN NEDERLANDS

Vertaling van Delk in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0397

Voorbeelden van het gebruik van Delk in een zin en hun vertaling

Delk was his only way up.
Delk was zijn enige weg omhoog.
Ordered by chief delk, and he's dead.
Besteld door chief delk, en hij is dood.
Delk is changing the definition of major crimes.
Delk verandert de definitie van zware misdaad.
Delk makes this official at a 5:00 p.m. news conference tomorrow.
Delk maakt dit officieel bekend op een persconferentie morgenmiddag vijf uur.

Chief delk, please.
Chief delk, alstublieft.
Chief delk left this morning on vacation.
Chef delk is vanochtend op vakantie gegaan.
A hunch. well, I'm not sure that's gonna be enough for chief delk.
Ik weet niet zeker of dat genoeg is voor chef delk.
Why do you care what delk thinks?
Waarom interesseert het jou wat delk denkt?
Terrorism" and"Tommy delk.
Terrorisme" en" tommy delk.
Listen, i will arrange a sit-down with delk.
Luister ,ik zal een afspraak met delk regelen.
Because my reliable source is delk.
Want mijn betrouwbare bron is delk.
Yeah, that's not what delk says.
Ja, dat is niet wat delk zei.
Oh, chief delk.
Oh, chef delk.
Your friend chief delk sicced raydor on me.
Jouw vriend chief delk heeft raydor achter mij aangestuurd.
Tommy delk turned it over to the FBI.
Tommy delk heeft het overgedragen aan de FBI.
It's chief delk the mayor requested.
Het is chief delk waarnaar de burgemeester vroeg.
Look, delk will probably have his own ideas for investigating the deaths of silva and vargas.
Luister, delk zal waarschijnlijk zijn eigen idee hebben voor het onderzoek naar de moord op silva en vargas.
If delk disbands major crimes, maybe i could put in for a transfer to D. c.
Als delk de eenheid zware misdaden opheft, misschien kan ik een overplaatsing naar D.C. regelen.
I had the privilege of working closely with chief delk during the few months of his too-short tenure.
Ik had het voorrecht nauw samen te mogen werken met chief delk tijdens de maanden van zijn te korte leiderschap.
He had me to his house, you know-- delk-- right before he died.
Hij heeft me thuis uitgenodigd, je weet wel, delk, vlak voor hij stierf.
A failure in a case like this would be just the excuse delk needs to break up major crimes.
Een mislukking in een zaak als deze kan zomaar het excuus zijn dat delk nodig heeft om de zware misdaad eenheid te eindigen.
I don't know who your reliable source is, but delk didn't offer me Will's job.
Ik weet niet wie jouw betrouwbare bron is, maar delk heeft mij will zijn baan niet aangeboden.
Chief johnson is settling up her arrests before delk goes down to his press conference.
Chief johnson is haar arrestaties af het werken, voordat delk naar beneden gaat voor zijn persconferentie.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0397

"Delk" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer