DESKTOP ENVIRONMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Desktop Environment in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0364

desktop omgeving (2) bureaubladomgeving (5) desktop environment (16)

Voorbeelden van het gebruik van Desktop Environment in een zin en hun vertaling

May 25, 2005 k desktop environment.
Mei, 2005k desktop environment.
Select desktop environment.
Bureaubladomgeving selecteren.
Get system and desktop environment information.
Verkrijg informatie over uw systeem en desktop environment.
Graphical desktop environment.
Grafische bureaubladomgeving.

KDE k desktop environment.
KDEk desktop environment.
LXDE the lightweight X11 desktop environment.
LXDE lightweight X11 desktop environment.
Meta-package for the lightweight X11 desktop environment.
Metapakket voor de lightweight X11 desktop environment.
The cholesterol free desktop environment. a desktop environment reminiscent of CDE.
The cholesterol free desktop environment. een desktop environment die herinnert aan cdename.
The common desktop environment, a proprietary industry standard desktop environment.
The common desktop environment, een commerciële industrieel gestandariseerde desktop environmentname.
Shows information about k desktop environment.
Toont informatie overk desktop-omgeving.
Here you can specify the desktop environment of the remote desktop.
U kunt hier de bureaubladomgeving specificeren van het bureaublad op afstand.
GNOME desktop environment.
GNOME desktop.
KDE desktop environment.
KDE desktop.
LXDE desktop environment.
LXDE desktop.
Xfce desktop environment.
Xfce desktop.
The k desktop environment. a powerful open source graphical desktop environment.
Dek desktop enviroment. een krachtige opensource grafische desktopomgevingname.
Kde; the desktop environment.
Kde; de bureaubladomgeving.
K desktop environment e. V. mirko boehm 2029 chadds ford drive reston, VA 20191 USA.
K desktop environment e.v. mirko boehm 2029 chadds ford drive reston, VA 20191 USA.
K desktop environment e. V. account-nr. 0 66 64 46 BLZ 200 700 24 deutsche bank 24.
K desktop environment e.v. rekeningnummer. 0 66 64 46BLZ 200 700 24 deutsche bank 24.
If one does not already exist, add a line to the~/. xinitrc to start your preferred window manager or desktop environment.
Voeg een regel toe, als deze er nog niet is, aan het bestand~/. xinitrc om de vensterbeheerder of bureaubladomgeving van uw keuze te starten.
I know this desktop environment is supposed to be better but... you know what they say.
Ik weet dat deze desktop omgeving beter zou zijn maar... weet je wat ze zeggen.
LXDE(Lightweight X11 desktop environment) is a free desktop environment with comparatively low resource requirements.
LXDE, voluit lightweight X11 desktop environment, is een desktopomgeving voor linux en andere unix-achtige systemen.
Translucency requires support by the selected skin as well as your desktop environment. the default skin supports translucency.
Doorzichtigheid vereist ondersteuning van de geselecteerde skin zowel als van uw bureaubladomgeving. de standaard skin gebruikt doozichtigheid.@option: check.
K desktop environment(kde;): & kde; is a popular open-source desktop environment.
K desktop environment( kde;):& kde; is een populaire open-source desktop environment.
The cholesterol free desktop environment, version 4. a desktop environment reminiscent of CDE.
De cholesterol free desktop environment, versie 4. een desktop environment die herinnert aan cdename.
The GNU network object model environment. a complete, free and easy-to-use desktop environment.
De GNU network object model environment, een complete, vrije en eenvoudig te gebruiken desktop environmentname.
Kspread; is a full featured spreadsheet program. it is part of the & koffice; productivity suite for the k desktop environment kde;
Kspread; is een compleet rekenbladprogramma. het is een onderdeel van& koffice;, het kantoortoepassingenpakket voor de& kde; gebruikersomgeving.
Abbreviation for g raphical u ser i nterface. every desktop environment(like & kde;) is a & GUI;. most & GUI;
Een afkorting vang raphical u seri nterface( grafische gebruikersinterface). iedere desktop environment( zoals& kde;) is een& GUI;. de meeste& GUI; s
Each user will generally only use a single window manager or desktop environment, and does not change this choice very often, or
Iedere gebruiker gebruikt in het algemeen één enkele vensterbeheerder of bureaubladomgeving en verandert de gemaakte keuze niet al te vaak,

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0364

Woord voor woord vertaling


desktop
- bureaublad desktop het bureaubladname
environment
- het milieu milieubeheer omgeving een klimaat milieugebied

"Desktop environment" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer