FINISH IT IN NEDERLANDS

Vertaling van Finish It in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0741

het afmaken (70) het af (40) maak het (18) het beëindigen (4) het afwerken (4) het uitlezen (4) klaar bent (3) het eindigen (3) voltooi het (3) voltooien (3) eindig het (3) drink het (3) hem afmaken (2)

Voorbeelden van het gebruik van Finish It in een zin en hun vertaling

I can finish it when I'm off.
Ik kan het afmaken als ik vrij ben.
You will finish it, and it will appear in the magazine.
Je maakt het af en het zal in het tijdschrift komen.
I can finish it.
Ik kan het afmaken.
Finish it, please.
Maak het alsjeblieft af.

I will finish it, and i will finally be free.
Ik maak het af en dan ben ik eindelijk vrij.
We have to finish it.
We moeten het afmaken.
I promise you, i will finish it.
Ik beloof je, ik zal het beëindigen.
I will finish it in my spare time.
Ik maak het af in mijn vrije tijd.
You can finish it.
Je kunt het afmaken.
All right, finish it up so i can have sex with you, okay?
Maak het af zodat ik je kan neuken.
Enough, man. he will finish it at the world jam and so will we.
Hij zal het afwerken tijdens de world jam en wij ook.
I'm gonna finish it.
Ik zal het afmaken.
We're gonna finish it with or without.
We maken het af, met of zonder.
Finish it. finish it.
Maak het af.
The righteous man who begins it is the only one who can finish it.
Alleen de rechtvaardige man die het begon, kan het beëindigen.
So finish it at my dad's place.
Dus maak het op de plaats van mijn vader.
So you finish it and then you're done.
Dus maak het af... en stop er dan mee.
You know, I'm gonna finish it, but I'm not a fan.
Ik ga het uitlezen, maar ik ben geen fan.
You can finish it then.
Dan kan jij het afwerken.
And you wanna finish it.
En je wilt het afmaken.
No, not until you finish it.
Hou op als je klaar bent.
But we have to finish it before the baby comes.
Maar we moeten het af hebben voordat de baby komt.
You can finish it when i'm done.
Je kan het uitlezen als ik klaar ben.
Finish it now.
Maak het nu klaar.
And I'm gonna finish it.
En ik ga het afmaken.
I will finish it up.
Ik zal het af maken.
Come on! come on. Let's finish it, alexander.
Kom op alexander laten we het eindigen, hier en nu meteen!
When you finish it!
Als je klaar bent.
Let's finish it.
Laten we het afmaken.
You gotta finish it.
Je moet het uitlezen.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0741

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer