LIBERATED IN NEDERLANDS

Vertaling van Liberated in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0737

Voorbeelden van het gebruik van Liberated in een zin en hun vertaling

You have been liberated from the tyranny of the guardians.
Jullie zijn bevrijd van de tirannie van de bewakers.
Liberated, yes.
Vrij, ja.
Liberated, maybe.
Bevrijd, misschien.
Now we're liberated. we have to stand.
Nu zijn we geëmancipeerd, en staan we.

I stayed there until france was liberated, safe in their cellar.
Ik ben er gebleven tot frankrijk werd bevrijd. veilig in hun kelder.
When we all slept together, she was liberated.
Toen we allemaal samen geslapen hebben, was ze vrij.
I want you to leave iran to be free and liberated!
Ik wil dat je iran verlaat om vrij en geëmancipeerd te zijn!
Tell gisburne that robin hood little john has liberated.
Zeg tegen gisburne dat robin hood little john heeft bevrijd.
You must feel so liberated.
Je moet je zo vrij voelen nu.
Five days later the army liberated sebezh after a deep outflanking movement.
Vijf dagen later bevrijdde het leger sebezj na een diepe flankerende beweging.
The camp has been liberated.
Het kamp is bevrijd.
In july 1944, the russians liberated lublin in eastern poland.
In juli 1944 bevrijdden de russen lublin, in het oosten van polen.
Your town is liberated.
Uw stadje is vrij.
You liberated them.
Je bevrijdde ze.
He liberated the women of texas from the bondage of wash day.
Hij bevrijdde de vrouwen van texas van de knechting van wasdag.
They liberated my birth town.
Ze bevrijdden mijn geboortestad.
If and when peeta is liberated, he will receive a full and unconditional pardon.
Als peeta bevrijdt is... zal hij volledig vrijgesproken worden.
He/she knew that we didn't should to have you liberated.
Ik wist dat we je niet vrij moesten laten.
Our stalag was liberated.
Ons kamp werd bevrijd.
Liberated,'cause we take the stone.
Bevrijdt, omdat we de steen hebben gepakt.
They're for the family that's liberated from buchenwald.
Het is voor familie die bevrijd is uit buchenwald.
He liberated men and led them to victory.
Hij bevrijdde mensen... en leidde ze naar de overwinning.
Delta force and several ngos liberated hundreds of victims of human trafficking in five countries.
Delta force en meerdere ngo's bevrijdden honderden van mensenhandel in vijf landen.
But you're so liberated.
Maar je bent zo vrij.
Oh, i feel so liberated.
Oh, ik voel me zo bevrijd.
Denmark liberated!
Denemarken bevrijdt!
We liberated a mink farm.
We bevrijdden een nertshoeve.
I liberated them from sister Paul's horde.
Ik bevrijdde ze uit zuster pauls troep.
I have spent eight degrading cycles aboard this ship and now I'm finally liberated.
Na acht vernederende cyclussen op dit schip ben ik eindelijk vrij.
He liberated me-- started me on my true life mission.
Hij bevrijdde me. hij heeft me op het pad van m'n ware levensmissie gezet.

Uitslagen: 404, Tijd: 0.0737

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer