MAIDEN IN NEDERLANDS

Vertaling van Maiden in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0895

meisje (33) de maagd (18) vrouw (5) meisjesnaam (4) een jonkvrouw (4) eerste (45) dienstmaagd (11) ongetrouwde (5) maagdelijke (4) maiden (93)

Voorbeelden van het gebruik van Maiden in een zin en hun vertaling

The lonely maiden was painted by marcel de robert in 1873.
De lonely maiden werd geschilderd door marcel de robert in 1873.
Because this maiden she lived with no other thought.
Want dit meisje leefde met geen andere gedachte.
Maiden creek hotel.
Maiden creek hotel.
Maiden with urn.
Meisje met urn.

To maiden creek.
Op maiden creek.
As you know, this is the maiden flight.
Dit is zijn eerste vlucht, zoals u weet.
I pulled it from a maiden in a tower.
Van de maagd in de toren.
Maiden worcestershire sauce.
Maiden worcestershire sauce.
This is our maiden voyage, sir.
Dit is onze eerste reis. meneer.
Farewell, my dover maiden..."alabaster and lapis lazuli.
Vaarwel, mijn meisje uit dover...' alabaster en lapis lazuli.
Titanic on her maiden voyage, sir.
Titanic op haar eerste reis, meneer.
Come, maiden," said the rabbit.
Kom, meisje,' zei het konijn.
This maiden, what crime puts her in your cage?
Deze dienstmaagd, voor welke misdaad zit ze in jouw kooi?
Loving that land o'lakes maiden," by an onondaga poet, eric gansworth.
Loving dat land o 'lakes maiden, door een onondaga dichter, eric gansworth.
Iron maiden, mötley crüe, van halen.
Iron maiden, mötley crüe, van halen.
Tonight, maxwell lord launches his super train on its maiden voyage, with this.
Vanavond lanceert maxwell lord zijn supertrein voor haar eerste reis.
Like a young maiden, just awaking from a long sleep.
Net als een jong meisje, net ontwakend uit een lange slaap.
Now you have a reason! to save this beautiful maiden from me.
Nu heb je een reden om deze mooie vrouw voor mij te redden.
The baby is with my maiden, and the priest looks after your son.
De baby is bij mijn dienstmaagd, en de priester zorgt voor je zoon.
But when he brings his new maiden to court.
Maar als hij z'n nieuwe vrouw meeneemt naar het hof.
So the enterprise has had its maiden voyage, has it?
De enterprise is dus aan zijn eerste reis bezig?
You know who iron maiden is?
Weet jij wie iron maiden is?
Oh!- i must find the maiden- that belongs to that sweet voice.
Ik moet dat meisje vinden, die bij die lieve stem hoort.
Maiden lady librarians who give piano are a specialty of mine.
Ongetrouwde bibliothecaresses die pianoles geven, zijn mijn specialiteit.
Send your maiden at sunup.
Stuur uw dienstmaagd bij zonsopgang.
I'm sure you would have the pick of any maiden in the kingdom.
Ik ben zeker dat je iedere vrouw van het koninkrijk kan kiezen.
That maiden is mine!
Dat meisje is van mij.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0895

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer