RELAY IN NEDERLANDS

Vertaling van Relay in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0679

doorgeven (40) relais (44) de estafette (12) door te geven (11) estafette (26) relay (70)

Voorbeelden van het gebruik van Relay in een zin en hun vertaling

Relay from captain andor.
Relay van captain andor.
Relay station nine... that's a klick and a half outside the gates.
Relay station nine, dat is anderhalve kilometer buiten de poorten.
I only relay what i am told.
Ik kan alleen doorgeven wat mij gezegd is.
Relay horizontal.
Relais horizontaal.

The innovation relay centre(IRC) network is there to help them.
Het netwerk van irc's( innovation relay centres) is er om hen te helpen.
We were instructed to stay concealed... and relay intelligence about enemy movements.
We moesten ons verborgen houden... en informatie doorgeven over vijandelijke bewegingen.
She asked me to relay the following.
Ik moest het volgende doorgeven.
Relay vertical.
Relais vertikaal.
Now, we win this relay, we win the meet. all right?
Nu gaan we deze estafette winnen, we winnen de ontmoeting.
Relay centres link businesses to the innovation network.
Relay centra koppelen bedrijven aan het innovatienetwerk.
The innovation relay centre(IRC) Network; and.
Het innovation relay centre( IRC) network;
Promise me you will go out there and run that relay for me.
Beloof me dat je er heen gaat en die estafette voor me loopt.
What i can do is relay it.
Ik kan het wel doorgeven.
Chrono stream relay, calibrated.
Chrono vezel relais, gekalibreerd.
The swiss team finished second in the relay, beaten only by the finnish team.
Het zwitserse team finishte tweede in de estafette, alleen verslagen door het finse team.
The community network of relay centres.
Het communautair netwerk van relay centra.
Welcome out the teams for the woman's 4 x 100 metres relay.
Verwelkom alle vrouwen teams voor de 4x 100 meter estafette.
Go ahead. pan am operations asked us to relay a response.
Pan am operaties vroeg ons een antwoord door te geven.
In the relay.
In de estafette.
Every motor speed controller and position relay has a 20 amp auto reset circuit breaker.
Iedere motorsnelheid regelaar en positie relais heeft een 20 ampère auto-reset stroomonderbreker.
In 20 years... would you relay our personal messages to Starfleet?
Wilt u over 20 jaar onze berichten aan starfleet doorgeven?
Mac can relay everything directly to nelson.
Mac kan alles rechtstreeks aan nelson doorgeven.
Seagulls took out a dozen relay stations.
Meeuwen schakelden een dozijn relay stations uit.
The next race on the track will be the 4x100-meter relay.
Dames en heren, de volgende race is de 4 maal 100 meter estafette.
Uh, i have been given a message to relay.
Ik heb een boodschap om door te geven.
Relay switch on.
Schakel relais aan.
I quit the relay and i just want to focus on my solo thing.
Ik ben gestopt met de estafette, en wil me focussen op mijn solo.
Would you relay my apologies to dr. Ogden?
Wilt je mijn verontschuldigingen aan dr ogden doorgeven?
A faulty relay in the generator.
Defect relais in de generator.
How would you guys do in the relay?
Wat perfect is. hoe deden jullie het in de estafette?

Uitslagen: 397, Tijd: 0.0679

Zie ook


metres relay
m estafette
relay race
een estafette
relay system
een opsporings systeem een aflossingssysteem een aflossysteem relay system een relais systeem
relay service
relay service
relay tower
een relais toren telefoonmast
optical relay
een optisch relais van het optisch relais
relay satellite
relay satellite relay satelliet
as a relay
als relais als spreekbuis als steunzender als schakel
relay a message
een boodschap overbrengen doorgeven een bericht door te geven
cerebral impulse relay
cerebral impulse relay de cerebrale impulse relay het cerebrale impuls relay
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer