TRADEMARK IN NEDERLANDS

Vertaling van Trademark in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0726

handelsmerk (103) het merk (20) merknaam (17) het gemeenschapsmerk (3) handelsmerken (14) merkenrechten (2) trademark (8)

Voorbeelden van het gebruik van Trademark in een zin en hun vertaling

Trademark and copyright papers?
Handelsmerk en de copyright papieren?
Chummie is the registered trademark of our billionaire client, chumhum.
Chummie is het geregistreerde handelsmerk van onze miljardenclënt, chumhum.
Could be the trademark or logo of a particular brand of shoe.
Het zou het merk of logo van een bepaald merk schoen kunnen zijn.
Your trademark was written on trains and walls.
Your trademark was written on trains and walls.

And what is your trademark, M. Poirot?
En wat is uw handelsmerk, monsieur poirot?
On trademark and copyright statutes?
Over trademark en copyright zaken?
It's a hungry heifer trademark for a processed, synthetic, meat-like substance.
Het is een hungry heifer handelsmerk voor een verwerkte, synthetische, vlees-achtige substantie.
It is clearly a key issue for copyright and trademark holders.
Het is onmiskenbaar een belangrijke kwestie voor auteursrechthebbenden en houders van merkenrechten.
What does this have to do with trademark tarnishment?
Wat heeft dit met handelsmerken te maken?
It was her trademark.
Het was haar handelsmerk.
She registered it as a trademark for the division last year.
Ze registreerde het als trademark voor de divisie vorig jaar.
They're your trademark.
Het is je handelsmerk.
Not with ma-ma, her trademark is violence.
Niet met ma-ma. haar handelsmerk is geweld.
My solos are my trademark.
Mijn solo's zijn mijn handelsmerk.
Everyone knows that that title has become my trademark.
Iedereen weet dat die titel mijn handelsmerk is geworden.
It's my trademark.
Dat is mijn handelsmerk.
One might even call this... trademark tarnishment.
Iemand zou dit zelfs handelsmerk aantasting kunnen noemen.
My hair is my trademark.
Mijn haar is mijn handelsmerk.
It's my trademark.
Het is m'n handelsmerk.
His trademark.
Zijn handelsmerk.
That's my trademark.
Dat is mijn handelsmerk.
That's his trademark.
Dat is zijn handelsmerk.
It's my trademark.
Het is mijn handelsmerk.
Yeah, well, it's my trademark.
Ja, dat is mijn handelsmerk.
That's Julie's trademark. balloons.
Ballonnen, dat is julie's handelsmerk.
And this is their trademark.
En dit is hun handelsmerk.
For trademark information, see the kpilot User's guide.
Voor vragen over merkenrecht, kijk in de kpilot's user's guide.
The trademark came through ten minutes ago.
Het merk kwam door tien minuten geleden.
The trademark has been pulled.
Het merk is getrokken.
Registered trademark.
Registereerd trademark.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0726

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer