TUX IN NEDERLANDS

Vertaling van Tux in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0575

Voorbeelden van het gebruik van Tux in een zin en hun vertaling

You haven't ordered that powder-blue tux yet, have you?
Je hebt die marineblauwe smoking toch niet al besteld, hè?
Tux is a penguin character and the official mascot of the linux kernel.
Tux is de mascotte van de linux-kernel.
No tux, mr. deeks.
Geen smoking, mr. deeks.
Tux, cake, and dirt bag.
Pak, taart en een sukkel.

Tux takes 10 minutes to get on, 12 depending on the cuff-links.
Tux duurt 10 minuten om op te krijgen, 12, afhankelijk van de manchetknopen.
It's your only tux, and you're late for your wedding.
Het is jouw enige smoking, en je bent laat voor jouw huwelijk.
Yeah, well, my tux is at the cleaner's, so.
Ja, mijn kostuum is in de droogkuis, dus.
Left my tux in the shop.
Heb mijn pak in de winkel laten liggen.
Mazur, tux looks good.
Mazur... die smoking ziet er goed uit.
Tux and the apple tree.
Tux en de appelboom.
Help tux get out of this maze.
Haal tux uit de doolhof.
Okay. nice tux, by the way.
Mooi kostuum trouwens.
My tux is in the bags in baltimore.
Mijn pak zit in de koffer in baltimore.
I'm picking up stacy and my tux at your place.
Ik pik stacy en mijn smoking op bij je thuis.
Give tux his change.
Geef tux zijn wisselgeld.
I will even have room for my tux in the coat check.
Er zal zelfs ruimte zijn voor mijn pak in de garderobe.
I have changed my mind about the white tux.
Ik heb me bedacht met die witte smoking.
Is that my tux?
Is dat mijn kostuum?
Help tux the parachutist land safely.
Help tux de parachutist veilig te laten landen.
Just worried about my tux.
Maak me zorgen over mijn kostuum.
Oh, and i don't need your lousy tux.
Ik hoef dit stomme pak niet.
You in the tux.
Jij in die smoking.
You wanna borrow my tux?
Wil je mijn pak lenen?
Damon, put your tux back on. i am, i am.
Damon doe je kostuum weer aan.
We would like to see her in that tux again.
We willen haar graag weer in smoking zien.
Tux has hidden several items. find them again in the correct order.
Tux heeft verschillende voorwerpen verstopt. vind ze terug in de juiste volgorde.
I gotta dust off my tux first.
Ik moet eerst mijn smoking afstoffen.
You show me to my tux.
Breng me naar mijn kostuum.
Tux screen saver.
Tux schermbeveiliging.
I, uh-- oh, you look so cute in your tux.
Je ziet er zo lief uit in je pak.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0575

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer