UNDERSTAND ME IN NEDERLANDS

Vertaling van Understand Me in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0516

begrijpt me (84) begrijp me (22) me verstaan (8) begrijpen me (13) snapt me (5) begreep me (5) me verstaat (5) verstaat me (5) heb me gehoord (3)

Voorbeelden van het gebruik van Understand Me in een zin en hun vertaling

You understand me so well.
Je begrijpt me zo goed.
You understand me, mika.
Jij begrijpt me, micha.
You can understand me?
Kan je me verstaan?
He doesn't understand me, but i can be myself around him.
Hij snapt me niet, maar bij hem kan ik mezelf zijn.

Can he understand me?
Kan hij me verstaan?
My uncle doesn't understand me, mum.
Oom begrijpt me niet, mama.
You understand me, don't you?
Je begrijpt me wel, hé?
Can you understand me?
Kun je me verstaan?
You don't understand me.
Je snapt me niet.
You understand me, right, Sauvage?
Je begrijpt me toch, hè sauvage?
Understand me, felice.
Begrijp me, felice.
Mulder, can you understand me?
Kun je me verstaan?
This man doesn't understand me.
Die man snapt me niet.
I'm sure harras understand me.
Harry snapt me prima.- zeker.
They understand me through the way i feel, and the tone of my voice.
Ze begrijpen me door m'n gevoelens en m'n stem.
You can understand me?
Kun je me verstaan?
Nobody understand me the way you do.
Niemand begrijpt me zoals jij.
Look, please understand me.
Begrijp me alstublieft goed.
She didn't really understand me, nathan.
Ze begreep me niet zo goed, nathan.
They don't understand me.
Ze begrijpen me niet.
You understand me.
Jij snapt me.
None of the men on the work can understand me.
Niemand van de arbeiders kan me verstaan.
Now, please understand me.
Begrijp me alstublieft goed.
You understand me, don't you?
Je begrijpt me, nietwaar?
You understand me, mr. Mimms?
Je begrijpt me, meneer mimms?
They still can't understand me.
Ze begrijpen me nog steeds niet.
I know you understand me, turn around!
Ik weet dat je me verstaat. draai je om.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0516

Zie ook


to understand me
me begrijpen
they understand me
ze begrijpen me
please understand me
alsjeblieft begrijp me
understand me well
goed begrijpt wat ik wil zeggen begrijp me nou begrijp me goed begrijpt mij goed
you can't understand me
je kunt mij niet begrijpen je me niet verstaat u kunt mij niet begrijpen je me niet begrijpt
you would understand me
jij me zou begrijpen zou u me begrijpen jij mij zou begrijpen zouden jullie me begrijpen u mij zou begrijpen
she doesn't understand me
ze begrijpt me niet
will never understand me
zult me nooit begrijpen
can he understand me
kan hij me begrijpen verstaat hij me begrijpt hij mij kan hij me verstaan
will understand me better
zult me beter begrijpen mij beter zal begrijpen
he will understand me
hij me wel zal begrijpen die begrijpt me wel

Woord voor woord vertaling


understand
- begrijp snap verstaan begrip beseffen
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer