GRUE IN NEDERLANDS

Vertaling van Grue in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.102

Voorbeelden van het gebruik van Grue in een zin en hun vertaling

École de la Grue.
Kraan school.
Une grue hors de contrôle, approchez avec précaution.
Een onbestuurbare kraan. Voorzichtig naderen.
La grue attaque!
Kraanvogel valt aan!
La grue frappe!
Kraanvogel slaat toe!

De kraan

( grue , grenouille )
La grue va tomber!
De kraan gaat omvallen!
La grue s'est enrayée.
De kraan is vastgelopen.

Een kraan

( grue , grenouille )
Dis-leur d'apporter une grue.
Zeg hen een kraan mee te brengen.
On va avoir besoin d'une grue.
We hebben een kraan nodig.
Andere zin voorbeelden
Elle n'a rien d'une grue.
Toch leek ze me geen snol.
Sur cette grue.
Bij deze kraan.
Voici Molly Grue, mon assistante, et voilà... voilà.
Dit is Molly Grue, mijn assistente, en dit, dit is- dit is.
La seule relation positive qu'a établi cet animal, c'est avec cette grue.
De enige positieve relatie die dit beest heeft, is met die kraan.
La grue blanche étend ses ailes.
Witte kraanvogel spreidt vleugels.
Grue cendrée Grus grus.
Kraanvogel Grus grus.
Il fallait que la dernière des licornes du monde vienne voir Molly Grue.
Het zou de laatste eenhoorn zijn in de wereld van Molly Grue.
La Grue et le Tigre Fantôme.
Tijger en Kraanvogel.
C'était un«jabiru», la grue géante des colons anglais.
Het was een" jabiru", de reusachtige kraanvogel der engelsche kolonisten.
Le serpent et la grue.
Slang en kraanvogel samen.
Grue blanche noire.
Een zwarte witte kraanvogel.
Aujourd'hui encore, cette grue blanche noire reste sur mon lac.
Tot op de dag van vandaag verblijft die zwarte witte kraanvogel in mijn meer.
Tout les petits japonais savent comment plier une grue en papier.
Elk Japans kind leert die kraanvogel te vouwen.
He Bai Quan", ou la Grue Blanche.
He Bai Quan, of de Witte Kraanvogel.
Tu risques d'être mangé par une grue?
Waarin je werd opgegeten door grues?
De la grue, nous apprenons la grâce et la maîtrise de soi.
Van de kraanvogel leren we gratie en zelfbeheersing.
Il y a... une grue sur le toit.
Er zit een kraanvogel op het dak van de houtschuur.
La grue s'envole.
De kraanvogel vliegt.
Prends la grue.
Haal de kraan.
Comment avez-vous manoeuvré la grue?
Hoe heb je de kraan bediend?
Sous-marin à la grue!
Diepzeeboot aan de hijskraan!
Une grue s'est écroulée sur moi.
Een hijskraan viel om.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.102

Zie ook


grue mobile
mobiele kraan mobiele kranen
cette grue
die kraan die lichtekooi die slet
par une grue
door grues met een kraan door een mobiele kraan door een hijskraan
besoin d'une grue
een kraan nodig hijskraan nodig
et une grue
en een kraan
falloir une grue
een kraan nodig

"Grue" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer