LEELA IN NEDERLANDS

Vertaling van Leela in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0267

leela (236) leela's (8)

Voorbeelden van het gebruik van Leela in een zin en hun vertaling

Leela's

C'est ce que ressent Leela!
Het zijn Leela's emoties!
Décapiter Leela n'arrangera rien!
Leela's kop afknippen helpt niet!
Andere zin voorbeelden
Leela, veux-tu m'épouser?
Leela, wil je met mij trouwen?
Leela était aux commandes. Et quand elle cogne, ça fait mal.
Leela was de baas, en als zij schopt, doet het pijn.
C'est parce que Leela est une menace.
Omdat Leela een bedreiging is.
Leela, je suis si heureux!
Leela, ik ben zo gelukkig!
Et l'avion de Leela décole dans une heure.
En Leela's vliegtuig vertrekt over een uur.
Leela, attends.
Leela, wacht.
Hé! Tu es une des féministas de Leela.
He, jij bent een van Leela's feministas.
Leela, es-tu folle?
Leela, ben je gek?
Je vais te régler sur la fréquence émotionnelle de Leela.
Nu stem ik het af op Leela's emotiefrequentie.
Pas Leela, le crétin.
Leela niet, dombo.
Bien, Le Département D'État vient juste de rejeter le visa de Leela.
Nou, het State Department heeft net Leela's visum ingetrokken.
Voici la transcription du procés de Leela.
Dit is het transcript van Leela's rechtzaak.
Leela, tu m'écrases avec tes fesses de fer.
Leela, je plet me met je steenharde kont.
Leela, tu devrais essayer Ie tentacule.
Leela, je moet de tentakel proberen.
Pour Leela.
Aan Leela.
Merci de ton aide, Leela.
Bedankt voor de hulp, Leela.
Je n'agis pas étrangement, Leela.
Ik gedraag me niet vreemd, Leela.
C'est I'étoile naine violette que Leela veut sauver.
Dat zijn de paarse dwerg sterren die Leela wilt redden.
Tu est gentille, Leela.
Jij bent lief, Leela.
C'est la vérité, Leela.
Het is waar, Leela.
Il faut qu'on se parle, Leela.
We moeten praten, Leela.
Je ne peux pas te le dire, Leela.
Kan ik niet zeggen, Leela.
Au revoir, Leela.
Vaarwel, Leela.
Au moins, t'es pas Leela.
Gelukkig ben je Leela niet.
Peut-être quelque chose à propos de nous, Leela.
Misschien iets over onszelf, Leela.
Tu t'inquiètes à propos de Leela?
Waarom is Leela belangrijk voor je?
Pour gagner le cœur de Leela la bonne Avec l'art de l'holophone.
Om Leela's hart te winnen met de kunst van de holofoon.
Je n'ai pas été conçu pour voler le sac de Leela, mais je l'ai fait.
Ik werd ook niet gebouwd om Leela's tas te pikken. Maar dat hield me niet tegen.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0267

Zie ook


de leela
van leela
pour leela
voor leela
turanga leela
turanga leela
que leela
dat leela
à leela
op leela
leela penjore
leela penjore
si leela
als leela
fry et leela
fry en leela
où est leela
waar is leela
leela n'est pas
leela is niet leela is geen
leela ne voulais pas
leela wilde niet
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer