HET IN FRANS

Vertaling van Het in het Frans

Uitslagen: 478961, Tijd: 0.9926

Het
il ce elle je cela c ça j' cette ces

Voorbeelden van het gebruik van Het in een zin en hun vertaling

Het is veel geld op dit moment.
C'est une grosse somme en ce moment.
Het is moeilijk voor je.
C'est difficile pour vous.
Nee, het werd voorgoed gesloten.
Non, il fermait pour de bon.
Het heeft jarenlang gewerkt.
Ça a marché pendant des années.
Het is een idioot.
Il est stupide.
Het is een vlog. Een video blog.
C'est un vlog, un blog vidéo.
Hoe gaat het met ma?
Comment ça va, avec maman?
Het is van jou.
Elle est vôtre.
Het is een telefooncel.
C'est une cabine.
Het bepaalt onder meer.
Il fixe notamment.
Het herhaalt zich.
Elle se répète.
Het is fijn om terug te zijn.
Je suis content d'être de retour.
Maar het is niet gelukt?
Mais il n'a pas réussi?
Het is hier niet echt romantisch.
C'est pas vraiment romantique, ici.
We noemen het onze last, maar.
On appelle ça notre fardeau, mais...‎.
Het wordt vervelend.
Ça devient lassant.
Het is gewoon oneerlijk.
Elle est tout simplement inéquitable.
Het is ongewapend.
Il n'est pas armé.
Het is RX nummer0-0-2-3-0-1-1-5-1-1-9-8.
C' est RX numéro 0-0-2- 3-0-1- 1-5-1-1-9-8.
Het maakt mij niets uit dat hij me niet geloofde.
Je me fiche qu'il ne me croie pas.
Het is maar één kalf.
Ce n'est qu'un seul veau.
Het is niet het hek.
Ce n'est pas le portail.
In feite is het een plaag.
En fait, c'est la peste.
Ik weet dat het niet genoeg is.
Je sais que cela ne suffit pas.
Het is echt goed.
Elle est très bonne.
Het spijt me omdat.
Je suis désolée parce que.
Hoe gaat het, Sucre?
Comment ça va, Sucre?
Het lijkt erop dat zijn arm verwond is.
Il semble que son bras soit blessé.
Het moet er verlaten uitzien.
Elle doit avoir l'air abandonnée.
Het kan me niet schelen wat ze zeggen.
Je me fiche de ce qu'on dira.

Uitslagen: 478961, Tijd: 0.9926

S Synoniemen van "het"


ik
ze

"Het" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer