HIJ IN FRANS

Vertaling van Hij in het Frans

Uitslagen: 486083, Tijd: 0.2572

Hij
il ce c cette cet

Voorbeelden van het gebruik van Hij in een zin en hun vertaling

Hij is nog daarbinnen,
Il est toujours là.
Hij is gewoon.
C'est seulement.
Hij heeft een bacteriële infectie.
Il a une infection bactérienne.
Omdat hij zou kunnen winnen.
Car il peut gagner.
Hij is niet jouw zoon.
Ce n'est pas votre fils.
Hij is een geweldige rancher.
C'est un super éleveur.
Hij zei dat eerder.
Il l'avait déjà dit.
Hij is geen slechte man.
Ce n'est pas un mauvais homme.
Hoe hij zijn angst onder ogen kwam?
Cette façon d'affronter sa peur?
Hij is onze heer.
C'est notre Seigneur.
Hij is Tuckers broer.
C'est le frère de Tucker.
Hij zal het geld niet missen?
Cet argent ne va pas lui manquer?
Ik dacht dat hij een machine was.
Je croyais cette machine énorme.
Hij is niet m'n vader.
Ce n'est pas mon père.
Hij zal niet ver komen.
Il n'ira pas loin.‎.
Hij is een gezochte terrorist.
Cet homme est un terroriste recherché.
Hij is Frans.
Il est Français.‎.
Alsof hij zo'n heilige is.
Comme si c'était un saint.
Hij was geen heilige.
Ce n'était pas un saint.
Hij was geobsedeerd met dit huis.
Cette maison l'obsédait.
Waarom is hij gecrasht?
Pourquoi a-t-il eu cet accident?
Hij is niet professioneel.
Ce n'est pas professionnel.
Slaapt hij hier?
Il dort ici?
Hij was een goede vriend.
C'était un ami.
Wat heeft hij aan?
C'est quoi cette tenue?
Hij zit buiten z'n tijd.
Ce n'est pas son époque.
Hij schreeuwde niet eens.
Il n'a même pas gueulé.
Hij was zo'n smerigerd.
Cette histoire m'avait terrifiée.
Hij is onscanbaar.
Cet individu est inscannable.
Hij is een geweldige knul.
C'était un garçon génial,

Uitslagen: 486083, Tijd: 0.2572

S Synoniemen van "hij"


"Hij" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer