DAT IN FRANS

Vertaling van Dat in het Frans

Uitslagen: 1424783, Tijd: 0.1978

Dat
que de ce à ce que qu' de cette de cet de ces à ce qu QU' à qu'à ce qu'à cette

Voorbeelden van het gebruik van Dat in een zin en hun vertaling

Weet je zeker dat het gaat?
Tu es sûre que ça va?
Dat ik u goed in de gaten ga houden.
Que je vais vous surveiller de très près.
Over dat ding.
À propos de ce truc.
Polk zegt dat je Gaines hebt ontmoet.
Polk dit que tu as vu Gaines.
Ik verwacht niet dat iedereen mij mag.
Je ne m'attends pas à ce que tout le monde m'aime.
Ze heeft dat medicijn nodig.
Elle a besoin de ce médicament.
Ik verwachtte dat jij minstens zou proberen haar te redden.
Je m'attendais à ce que tu essaies au moins de la sauver.
Denken jullie echt dat het jullie ranch is?
Vous croyez vraiment que c'est votre ranch?
Ik heb dat verslag nodig.
J'ai besoin de ce rapport.
Ik heb dat horloge nodig.
J'ai besoin de cette montre.
Een kopie van dat rapport wordt naar Infrabel gestuurd.
Une copie de ce rapport est envoyée à Infrabel.
Ik dacht dat je zei dat die video macaber was.
J'ai pensé à ce que vous avez dit, que la vidéo était morbide.
Ik heb dat bandje nodig.
J'ai besoin de cet enregistrement.
Omdat ik dat geld nu nodig heb?
J'ai besoin de cette somme tout de suite. Pourquoi?
Joey, je zei dat ik alles voor je was.
Joey, tu disais que j'étais tout pour toi.
Ik was niet zo'n kind dat gedijde op de middelbare school.
Je n'étais pas une de ces enfants populaires au lycée.
Je verwacht dat ik werk naast die tiener bobo.
Tu t'attends à ce que je travaille avec cet adolescent bobo.
Vanwege dat sexy dansje?
A cause de cette danse sexy?
Herinner je je dat hotel in Maidstone nog?
Tu te souviens de cet hôtel à Maidstone?
De vrouw zegt dat het belangrijk is.
La dame a dit que c'était important.
Een kopie van dat rapport wordt naar de NMBS Holding gestuurd.
Une copie de ce rapport est envoyée à la SNCB Holding.
Ik denk dat ze dat zeiden.
Je réflechis à ce qu'ils ont dit.
Ik verwacht niet dat iemand zoals jij mijn cultuur zou begrijpen.
Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un comme vous compreniez ma culture.
We hebben dat geld nodig,
On a besoin de cet argent.
We hebben dat zwembad nodig.
On a besoin de cette piscine.
Je hebt dat wapen niet nodig.
T'as pas besoin de ce flingue.
Elke weerhaak stuurt dat vergif naar het centrale zenuwstelsel.
Chacun de ces dards vous envoie du venin dans le système nerveux central.
Ik wil niet dat je dit ziet.
Je ne voulais pas que tu voies ça.
Een kopie van dat rapport wordt naar de N.M.B.S. gestuurd.
Une copie de ce rapport est envoyée à la S.N.C. B.
Ik verwachtte niet dat iemand hem zou vermoorden.
Je ne m'attendais pas à ce qu'on le tue.

Uitslagen: 1424783, Tijd: 0.1978

S Synoniemen van "dat"


deze
van dit
aan wat
op wat
met wat
in dit
vanuit dit

"Dat" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer