WAT IN FRANS

Vertaling van Wat in het Frans

Uitslagen: 281634, Tijd: 0.2755

Wat
quoi qui ce c cette ces

Voorbeelden van het gebruik van Wat in een zin en hun vertaling

Voel wat?
Ressentir quoi?
Wat precies is wat er gebeurd is.
C'est exactement ce qu'il s'est passé.
Weet je wat, wacht!
Vous savez quoi, attendez!
We doen niets wat ze niet wil.
On ne fera rien qui lui déplaise.
Wat is er met Karma gebeurd?
Il est arrivé quoi à Karma?
Wat is wat?
C'est quoi?
Wat is er Skip?
C'est quoi, Skip?
Poppetje, wat kijkje?
Le nouveau! Tu regardes quoi?
Wat die vrouw beweert, is onmogelijk.
Ce qui dit cette femme n'est pas possible.
Maar wel wat ik wilde.
C'est moi qui voulais.
Hij stuurt ons wat we nodig hebben.
Il nous envoie ce dont nous avons besoin.
Iets wat had lang geleden al gedaan had moeten zijn.
Quelque chose qui aurait dû être fait depuis bien longtemps.
Wat zijn nou 10 uur?
C'est quoi, dix heures?
Kijk wat een kapsel!
Regarde-moi cette coiffure!
Wat zei ze over me?
Elle a dit quoi, sur moi?
Wat een schitterende schilderijen.
Ces merveilleux tableaux.
Het enige wat telt is dat de Duitsers hun tanks samenbrengen.
Tout ce qui importe, c'est que les Allemands rassemblent leurs tanks.
Welnu, wat nog meer?
Maintenant, quoi d'autre?
Wat 'n fantastische school.
Cette école est fantastique.
Wat betekent' verwekte'?
C'est quoi"engendrer"?
En dat is precies wat wij zullen zijn, als we niet handelen.
Et c'est exactement ce nous serons si nous n'agissons pas.
Wat in vredesnaam?
Ce bordel?
Wat een mooie keuken.
Cette cuisine est merveilleuse.
En wat zeggen?
Et lui dire quoi?
Wat ben jij, smeerlap?
Qui es-tu, espèce de petit salaud?
James, geef ons wat namen en niemand hoeft het te weten.
James, donne nous ces noms et personne n'aura a le savoir.
Dat is voor wat Christopher heeft verloren.
C'est... c'est pour la perte de Christopher.
Wat een wegen, broeder Christoph!
Ces routes frère Christoph!
Dus wat is er Daar?
Alors, il y a quoi là-bas?
Wat ik nodig heb is een lijst van iedereen die je slachtoffer was.
Ce dont j'ai besoin, c'est une liste de toutes tes victimes.

Uitslagen: 281634, Tijd: 0.2755

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer