WAAR IN FRANS

Vertaling van Waar in het Frans

Uitslagen: 129181, Tijd: 0.4391

que vrai de quoi vérité de où d'où qu' vraie vraies d' où vrais

Voorbeelden van het gebruik van Waar in een zin en hun vertaling

Waar zoek je naar in die boeken?
Que recherchez-vous dans ces livres?
Waar Jekyll Hyde ontmoette.
Que Jekyll a rencontré Hyde.
Dat is niet waar. 't Is niet van mij.
C'est pas vrai. C'est pas à moi.
Waar ben je vandaan?
D'où venez vous?
Is dat waar, kapitein Olga Alexandrova?
Est ce vrai, Capitaine Olga Alexandrova?
Waar test je op?
Que testez-vous?
Ik weet niet waar je het over hebt.
J'ignore de quoi vous me parlez.
Maar het is waar, zijn methodes zijn gevaarlijk.
Mais, c'est vrai, ses méthodes sont dangereuses.
Waar kijk je naar?
Que regardes-tu? Allez?
Waar komen die kleren vandaan?
D'où viennent ces vêtements?
Waar had u het over?
De quoi avez-vous parlé?
Waar heb je die bus vandaan,?
D'où vient le van?
Is het waar van James?
C'est vrai, pour James?
Dat is waar jij ging, pa.
C'est que tu es allé, papa.
Ik zet vallen waar zelfs 'n onzichtbare man niet langs kan.
Je vais poser des pièges que même l'homme invisible ne déjouera pas.
Waar is hij?
est-ce?
Weet je waar de krekel en het gras vandaan komen?
Tu sais d'où viennent le grillon et l'herbe?
Waar kijkt ze naar?
Que regarde-t-elle?
Dat was niet waar, hè?
Ce n'était pas vrai, n'est-ce pas?
Kunt u me vertellen waar dit om gaat?
Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit?
Is dat waar je ouders zijn?
C'est que sont tes parents?
Daar is waar het geld wordt verdiend.
C'est là que l'argent doit se faire.
Alles wat ik dacht dat waar was, is 'n leugen.
Tout ce que je croyais être vrai est mensonge.
Waar zijn mijn sokken?
sont mes chaussettes?
Dus dat is waar Martell's zogenaamde informatie vandaan komt.
C'est donc que soi-disant intel de Martell vient.
Waar heb je zin in?
De quoi as-tu envie?
Waar komt dat vandaan?
D'où s'est venu?
Nou, het was waar.
C'est la pure vérité.
Naar de man waar ik van houd.
Retrouver l'homme que j'aime.
Is dat, waar je Katy hebt ontmoet?
Est-ce que vous avez rencontré Katy?

Uitslagen: 129181, Tijd: 0.4391

Zie ook


waar ga je
tu vas vas-tu où est-ce que tu allez-vous
waar kan ik
puis-je je peux
waar wil je
veux-tu tu veux voulez-vous
waar zit je
es-tu êtes-vous
waar moet ik
dois-je où est-ce que je vais-je je dois
waar ik vandaan kom
d'où je viens dont je proviens
daar waar
là où
echt waar
vrai sérieusement honnêtement
ergens waar
quelque part endroit là où
huis waar
maison
sectoren waar
secteurs domaines
zeggen waar
dire
overal waar
partout tous les endroits que
weet waar hij
sais il
weet waar ze
sais elle
weet waar je
sais tu
de plaats waar
lieu endroit
de lidstaat waar
état membre etat membre

S Synoniemen van "waar"


"Waar" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer