COLLAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av collar i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 73, Tid: 0.0555

Eksempler på bruk av Collar i en setning og oversettelsene deres

Lipstick on my collar.
Leppestift på kragen min.
I found this collar on a nail by the door.
Denne kragen var spikret opp ved døren.
The day they brought her bloodied collar to me, i vowed i would.
Da de kom med det blodige halsbåndet hennes, sverget jeg på.
The white collar.
Hvit krage.

Collar cost you five dollars.
Den der kragen kostet fem dollar.
Where's your collar?
Hvor er halsbåndet ditt?
What's that collar for? is that to keep him from licking his stitches?
Skal kraven hindre ham i å slikke stingene?
Where's your collar, Padre?
Hvor er kragen din, pater?
My collar?
Halsbåndet mitt?

Remove her collar before you bury her.
Fjern hennes krage før dere begraver henne.
I got my first collar wearing these pants.
Jeg gjorde min første arrestasjon i disse buksene.
He's got a white collar.
Han har hvit krage.
He took his collar and put it on an impostor.
Han satte halsbåndet på en bedrager.
That thing clipped to your collar, that's a microphone.
Den dingsen som sitter på kraven, er en mikrofon.
Undo her collar, amanda, and let her go.
Ta av henne kragen og la henne gå.
No collar, but he knew.
Ikke halsbånd, men han visste det.
Unlock her collar and let her go.
Lås opp kragen og la henne gå.
Who wants his collar?
Hvem vil ha kraven hans?
Call this an easy collar and just put me away.
Kall det en enkel arrestasjon og få meg vekk.
No, no, i saw his collar.
Nei, jeg så halsbåndet hans.
I was looking for a match on the blood on Batista's collar.
Jeg prøvde å matche blodet på batistas krage.
Your first collar.
Din første arrestasjon.
Look at your collar.
Se på kragen din, da.
I wanna go after, white collar crime.
Jeg vil gå etter, hvit krage kriminalitet.
A bonnie new collar.
Et splitter nytt halsbånd.
This magnetic collar was found about six feet away, near his body.
Denne magnetiske kragen ble funnet seks fot fra liket.
Oh, yeah, a new collar.
Ja visst. nytt halsbånd.
This is my collar.
Det er min arrestasjon.
Boo boo get my collar.
Boo boo hent kragen min.
Trusty, somebody's wearing a new collar.
Trofast, noen har på seg nytt halsbånd.".

Resultater: 73, Tid: 0.0555

SYNONYMER

S Synonymer for "collar"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer