FEE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av fee i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 66, Tid: 0.1167

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Fee i en setning og oversettelsene deres

When the auction fee is paid, the money is white as snow.
Nummer 1502... etter auksjonshusets honorar er betalt, er pengene hvitvasket.
The attorney's fee is astronomical.
Advokatens honorar er astronomisk.
Handsome fee, private plane, very remote.
God lønn, private fly, svært avsidesliggende.
That's normal fee in the eastern block.
Det er vanlig honorar i øst.
What? What's Andrew's fee?
Hva er andrews lønn?
Flat fee.
Flat avgift.
I suppose you have some fee in mind for this service.
Jeg antar at du har tenkt deg en slags avgift for denne tjenesten.
And charge me a reasonable fee.
Og får et rimelig honorar.
I hear mr. fallon earned his fee.
Jeg hørte fallon gjorde seg fortjent til betalingen.
My usual fee is $20 a day.
Mitt vanlige salær er 20 dollar dagen.
That ten bars of latinum is an overly generous fee?
At ti barer av latinum er en altfor sjenerøs avgift?
If you can pinpoint her location, i will double your fee.
Om du kan fastslå stedet, dobler jeg betalingen deres.
And you pay my fee.
Og dere betaler mitt honorar.
Half of your fee has been wired into your account.
En skam at det var forgjeves, det halve av betalingen din er på kontoen din.
I trust my efforts will be reflected in my fee.
Jeg håper innsatsen gjenspeiler seg i mitt salær.
I could issue a temporary marriage license, for a nominal fee.
Jeg kunne utstede midlertidig tillatelse mot en passende avgift.
That's a nice fee.
Det var et godt honorar.
You promised i would have my fee, mr.
Du lovet honoraret mitt, mr cleary.
I get a small fee for each player i sign up.
Jeg får et lite honorar for hver.
It's my fee.
Det er lønnen min.
But, i get my fee.. five thousand.
Men, jeg får honoraret mitt.. fem tusen.
To collect my fee, mr.
Jeg skal hente honoraret mitt, ludlow.
I will pay you a good fee.
Jeg vil betale deg et klekkelig honorar.
What? what is your fee?
Hva er lønnen din?
Borstein's paying your fee, so you would best get cracking.
Borstein betaler lønnen din, så du får sette i gang.
Not a soul. now, about my fee.
Når det gjelder honoraret mitt.
Ain't that part of his fee?
Er ikke det del av lønnen hans?
That's your fee? That's it.
Er det honoraret ditt?
First time in my career when the murderer paid my fee.
Det er forresten første gang morderen betaler lønnen min.
But what about your fee?
Men hva med honoraret ditt?

Resultater: 66, Tid: 0.1167

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer