HIGH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "high" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8422, Tid: 0.2356

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
høyt stor høi rus høie høit videregående rusa høy høye høyeste store ruset stort rusen

Eksempler på bruk av "High" i en setning og oversettelsene deres

Patients with high blood pressure and type 2 diabetes with kidney disease.
Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom.
We're not high enough.
Vi er ikke høyt nok oppe.
Cause the stakes are high and the winner takes all.
Innsatsen er stor og vinneren får alt.
A good, mild high, but not a real competitor any more.
En god mild rus, men ingen skikkelig konkurrent lenger.
Regresan high.
Regresan høyt.
I hold you in very high esteem, connie.
Jeg har veldig stor respekt for deg, connie.
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
Og over hvert høit tårn og over hver fast mur.
Patients with high blood pressure and type 2 diabetes with kidney disease.
Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom.
There's high background interference, but the signal is clear enough.
Det er stor bakgrundstøy, men signalet er klart nok.
Has an exquisite high. very pleasurable.
Det har en utsøkt rus, svært behagelig.
I hold a very high value on black lives.
Jeg setter veldig stor verdi på svarte liv.
On a mounting high and be blown to pieces like a firework.
På stigende rus og så sprenges som et fyrverkeri.
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
Og over hvert høit tårn og over hver fast mur.
You have high blood sugar(diabetes).
Du har høyt blodsukker(diabetes).
Woodrow wilson high school.
Woodrow wilson videregående skole.
Nevertheless, he has high credibility.
Men han har stor troverdighet det har tidsskriftet også.
So, they're putting up a production of our town at litchfield high tonight.
De setter opp our town på litchfield videregående i kveld.
You have high blood sugar or diabetes.
Du har høyt blodsukker eller diabetes.
Are you high, or what?
Er du rusa, eller hva?
Totally uncut, insane high. and cheap.
Helt rent, gir sinnssyk rus, og det er billig.
West haven high.
West haven videregående.
It's too high risk.
Risikoen er for stor.
Same high, half the price.
Samme rus, halve prisen.
Chills or shivering high fever or rash.
Frysninger eller skjelvinger høy feber eller utslett.
Do you want to get high and listen to some records?
Har du lyst til å bli rusa og høre på noen plater?
You have high blood sugar(diabetes).
Du har høyt blodsukker(diabetes).
So, I'm gonna finish up at monroe high.
Jeg skal fullføre på monroe videregående.
You have high blood sugar or diabetes.
Du har høyt blodsukker eller diabetes.
From henderson high on Valentine's day, I'm greg gilkins.
Fra henderson høy på valentinsdagen, jeg er greg gilkins.
Have high prolactin levels in the blood(hyperprolactinemia).
Har høye prolaktinnivåer i blodet(hyperprolaktinemi).

Resultater: 8422, Tid: 0.2356

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "high"


big
taller
great
best
heavy
grand
elderly
major
large
massive
vast
wide
extensive
grave
excess
upper
fullest
superior
excessive
extreme
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer