HIGH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av High i Norsk bokmål

Resultater: 6757, Tid: 0.0744

Eksempler på bruk av High i en setning og oversettelsene deres

Patients with high blood pressure and type 2 diabetes with kidney disease.
Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom.
But in high school, he knew your dad and i were having problems.
high school visste han at faren din og jeg hadde problemer.
We are not high enough.
Vi er ikke høyt nok oppe.
Regresan high.
Regresan høyt.
Cause the stakes are high and the winner takes all.
Innsatsen er stor og vinneren får alt.
My high school was a black ghetto in roxbury, right here in boston.
Min high school var en svart getto i roxbury her i boston.
A good, mild high, but not a real competitor any more.
En god mild rus, men ingen skikkelig konkurrent lenger.
Patients with high blood pressure and type 2 diabetes with kidney disease.
Pasienter med høyt blodtrykk og type 2 diabetes med nyresykdom.
Stay high 149," i think i have seen that before.
Stay high 149, jeg har sett det før.
I hold you in very high esteem, connie.
Jeg har veldig stor respekt for deg, connie.
I drove to morningside high school and asked him about you.
Jeg kjørte til morningside high school og spurte han om deg.
There is high background interference, but the signal is clear enough.
Det er stor bakgrundstøy, men signalet er klart nok.
Has an exquisite high. very pleasurable.
Det har en utsøkt rus, svært behagelig.
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
Og over hvert høit tårn og over hver fast mur.
You have high blood sugar( diabetes).
Du har høyt blodsukker( diabetes).
I hold a very high value on black lives.
Jeg setter veldig stor verdi på svarte liv.
And upon every high tower, and upon every fenced wall,
Og over hvert høit tårn og over hver fast mur.
Woodrow wilson high school.
Woodrow wilson videregående skole.
You have high blood sugar or diabetes.
Du har høyt blodsukker eller diabetes.
On a mounting high and be blown to pieces like a firework.
På stigende rus og så sprenges som et fyrverkeri.
He single-handedly defeated our arch-rivals, the baxter high ravens.
Han alene beseiret erkerivalene våre...- baxter high ravens.
We had this gang in high school.
Vi hadde en gjeng i high school.
Totally uncut, insane high. and cheap.
Helt rent, gir sinnssyk rus, og det er billig.
Nevertheless, he has high credibility.
Men han har stor troverdighet det har tidsskriftet også.
You have high blood sugar( diabetes).
Du har høyt blodsukker( diabetes).
So, they are putting up a production of our town at litchfield high tonight.
De setter opp our town på litchfield videregående i kveld.
Are you high, or what?
Er du rusa, eller hva?
Chills or shivering high fever or rash.
Frysninger eller skjelvinger høy feber eller utslett.
West haven high.
West haven videregående.
Do you want to get high and listen to some records?
Har du lyst til å bli rusa og høre på noen plater?

Resultater: 6757, Tid: 0.0744

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer