LONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av lone i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 30, Tid: 0.1116

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Lone i en setning og oversettelsene deres

You have that same kind of lone heroic quality.
Du har den samme ensomme, heroiske kvaliteten.
Two lone females in an unknown city, that's what i call an adventure.
To enslige kvinner i en ukjent by.
Maybe, but lone wolves are also lonely.
Kanskje, men ensomme ulver er også alene.
Two lone wolves.
To ensomme ulver.
And two lone wolves need, uh other wolves.
Og to ensomme ulver trenger andre ulver.
She has no time for lone wolves, chazz.
Den godtar ingen ensomme ulver.
See, we're kind of lone wolves-.
Vi er på en måte ensomme ulver.
One lone ambulance isn't going to sell it.
Én enslig ambulanse vil ikke være troverdig.
Lone wolf, most likely.
Ensom ulv, sannsynligvis.
And somewhere in that nowhere was another lone prospector.
Et annet sted oppe i intet gikk en annen ensom skjerper.
Mr. lone Wolf? hahahaha.
Herr ensomme ulv?
Pride of the old lone star.
Stoltheten til den gamle ensomme stjerne.
This seems rather convenient for Lone's opponents.
Saken kommer jo beleilig for lones motstandere, andre lederkandidater.
We read you, lone wolf.
Vi hùrer deg, ensomme ulv.
He meets lone here or here.
Han møter lone her eller her.
It's time for you to do your lone ranger stuff.
På tide at du gjør ensomme rytter-greiene.
It's lone i love.
Det er lone jeg elsker.
Lone wolves are harder to catch.
Ensomme ulver er vanskelige å fange.
Well, if it isn't lone starr and his sidekick, puke.
Vel, er det ikke lone starr og hjelperen hans, puke.
So, lone starr, yogurt has taught you well.
Så, lone starr, yoghurt har lært deg bra opp.
Lone would have wanted it.
Lone ville ha ønsket det.
It's not Lone's problem, of course.
Men det er jo ikke lones problem.
Lone is on her way.
Lone er på vei.
I read your article about Lone's husband.
Jeg leste artikkelen din om lones mann.
Mads spends sick children's money on luxury holiday with lone.".
Mads bruker syke barns penger på luksusferie med lone.".
He's going to hit us with Lone's holiday story.
Han vil ryste oss med historien om lones luksusferie.
But i have to warn lone.
Men jeg må advare lone.
It's okay you have chosen to be Lone's little puppy until now.
Det er fint at du har vært lones lille hundehvalp inntil nå.
Hi, lone.
Hei, lone.
Welcome to texas, mr. lone watie.
Velkommen til texas, mr lone watie.

Resultater: 30, Tid: 0.1116

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer