Oversettelse av "minutes" i Norsk

Resultater: 9885, Tid: 0.0828

minutter litt minuttene minutt

Eksempler på Minutes i en setning

Two minutes, alvy.
To minutter, alvy.
In a few minutes, you're gonna wish you were.
Om litt skulle du ønske du var det.
Minutes, he said.
Minutter, sa han.
That last two minutes of the date can be a real deal breaker.
De to siste minuttene av en date er avgjørende.
D-minus-three minutes.
D-minus-tre minutter.
The party just broke up a few minutes ago.
Festen var over for litt siden.
Ten minutes, sir!
Ti minutt, sir!
For the next five minutes, i am not a nurse.
De neste fem minuttene, er jeg ikke sykepleier.
He left a few minutes ago.
Han dro for litt siden.
Minutes, michael.
Minutter, michael.
So we're a few minutes late.
Hva så om vi er litt sene?
Three hours and 20 minutes.
Tre timer og 20 minutter.
We will transmit every three minutes from now on.
Vi sender hvert tredje minutt fra nå.
In another 15 minutes, it will be above los angeles.
Innen de neste 15 minuttene vil det være over los angeles.
I can't be checking up on you every five minutes.
Jeg kan ikke se til deg hvert femte minutt.
Actually, could you come back in a few minutes, Larissa?
Kan du komme tilbake om litt, Larissa?
What happened during those two minutes... when they were alone?
Hva skjedde i de to minuttene da de var alene?
An hour and 28 minutes.
En time og 28 minutter.
You touch somebody else every 20 minutes.
Du tar på noen andre hvert 20 minutt.
Ceplene must be injected 1 to 3 minutes later.
Ceplene må injiseres 1 til 3 minutter senere.
We're gonna need the room a few minutes.
Vi trenger rommet litt.
For the next 840 minutes, I'm effectively one of Heisenberg's particles.
De neste 840 minuttene er jeg et av heisenbergs partikler.
Incurables, you will just have to wait for a few minutes.
De uhelbredelig syke må vente litt.
You have got four and one half minutes.
Du har fire og et halvt minutt.
You said two minutes.
Du sa to minutter.
Just stay away from them for the next 22 minutes.
Bare hold deg unna dem de neste 22 minuttene.
An hour and ten minutes.
En time og ti minutter.
Mrs redfern came a few minutes later.
Fru redfern kom litt senere.
Two and one quarter minutes.
To og et kvart minutt.
I'm in 309 for the next...20 minutes.
Jeg er i 309 i de neste... 20 minuttene.

Resultater: 9885, Tid: 0.0828

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Minutes" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer