MOP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av mop i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 102, Tid: 0.0863

Eksempler på bruk av Mop i en setning og oversettelsene deres

Maybe what you should do is saddle up your mop and head upstairs.
Kanskje du skal sale opp moppen og sette kursen ovenpå?
No other mop does this.
Ingen andre mopper gjør det.
It's the only mop you will ever have to buy.
Det er den eneste moppen dere noen gang vil trenge.
And your mop is plastic and it looks strange.
Og moppen din er av plast og ser merkelig ut.

I'm just gonna mop it up with"Exodus".
Jeg skal tørke den opp med 2.
It's also ten times more absorbent than any other mop on the market.
Den er også ti ganger mer absorberende enn andre mopper på markedet.
More murders for us to mop up?
Flere mord for oss å tørke opp?
You can't do that with any other mop.
Det kan man ikke gjøre med noen andre mopper.
And the old mop just wasn't very absorbent.
Og den gamle moppen absorberte ikke godt.

To mop your way into her heart?
Å vaske deg inn i hennes hjerte?
I lost my mop.
Jeg har mistet moppen.
Then i guess i will have to mop.
Da må jeg vel vaske.
It's OK, i will mop it up.
Det går fint. jeg skal tørke opp.
Then mop up, if necessary.
Mopp så opp. hvis nødvendig.
I have the first assembled mop.
Jeg har den første ferdigstilte moppen.
You can mop your entire kitchen with one wring!
Man kan moppe hele kjøkkenet og bare vri den én gang!
They got us out here using planes to mop floors, fellas.
De fikk oss ut her ved å bruke fly å tørke gulv, gutter.
She has a very exciting new mop that we're gonna introduce next week.
Hun har en spennende ny mopp vi skal presentere neste uke.
Want to try this mop, ladies?
Vil dere prøve denne moppen, damer?
It's a good day to mop.
Det er en god dag for å moppe.
Now, i gotta go.. mop up your mess.
Nå må jeg gå.. tørke opp i rotet ditt.
Goddamn mop head.
Jaevla mopp.
Polish and wax, do laundry and mop and shine up.*.
Polere og vokse, vaske og moppe og glanse opp.
He's got a memorable mop of unruly hair.
Han fikk en minneverdig mopp av uregjerlig hår.
When we're done, can you at least let me mop up?
Når vi er ferdige, kan du la meg tørke opp?
That is actually exactly how i was inspired to invent this mop.
Det var faktisk sånn jeg ble inspirert til å finne opp denne moppen.
You're looking round for something to mop up with.
Man ser seg om etter noe å tørke med og finner en strømpe.
We have to get a big mop and clean everything up.
Vi må ta en stor mopp og vaske ordentlig.
This is the most absorbent mop on the market.
Dette er den mest absorberende moppen på markedet.
I better wet them with this mop.
Jeg får væte dem med moppen.

Resultater: 102, Tid: 0.0863

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer