CLEAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av clear i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4557, Tid: 0.099

Eksempler på bruk av Clear i en setning og oversettelsene deres

Humalog kwikpen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog kwikpen er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
Humalog is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
It 's very clear you did not kill anybody.
Det er veldig tydelig at du ikke drepe noen.
Humalog kwikpen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog kwikpen er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.

I will stop the proceedings and clear the courtroom if there is any demonstration.
Jeg vil stoppe og rydde rettssalen... hvis det blir opprør.
You were clear, and you have been patient.
Du var tydelig, og du har vært tålmodig.
Cecilia, it 's clear how miserable you are with your husband.
Cecilia, det er tydelig hvor ulykkelig du er med mannen din.
We can not clear the street, sir.
Vi kan ikke rydde gatene, sir.
Liprolog is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
You are clear until the threat passes.
Du er klarert til trusselen er over.
I will clear the car.
Jeg skal rydde bilen.
You clear it with ike?
Får du klarert det med ike?
You are clear on what must be done?
Du er tydelig på hva som må gjøres?
I said," blue. not clear.".
Blå, ikke gjennomsiktig, sa jeg.
Liprolog kwikpen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog kwikpen er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
I need to clear my conscience.
Jeg må rense min samvittighet.
We are going to clear up this misunderstanding.
Vi skal rydde opp i denne misforståelsen.
But now, it 's clear.
Men nå er det tydelig.
Clear, colourless liquid.
Gjennomsiktig, fargeløs væske.
You are clear, boyd!
Du er klar, boyd!
You are clear here.
Du er klarert her.
Clear, colourless to pale yellow aqueous solution.
Gjennomsiktig, fargeløs til svakt gul oppløsning.
Clear and colourless aqueous solution.
Klar og fargeløs vandig oppløsning.
I am gonna try to clear the roads for you.
Jeg prøver å rydde veien for dere.
Just to clear the air between your organization and my MC.
Bare rense luften, mellom din organisasjon og min klubb.
It 's pretty clear how.
Det er ganske tydelig hvordan.
I am sure it will clear my name.
Den vil renvaske navnet mitt.
I am clear, bud.
Jeg er klarert, bud.
Mary, i thought i was clear.
Jeg trodde jeg var tydelig, maria.
We are clear upstairs, sir.
Vi er klarert oppe, sir.

Resultater: 4557, Tid: 0.099

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer