CLEAR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "clear" i Norsk bokmål

Resultater: 2588, Tid: 0.5609


Eksempler på Clear i en setning

Humalog is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
Humalog kwikpen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Humalog kwikpen er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
It's very clear you didn't kill anybody.
Det er veldig tydelig at du ikke drepe noen.
So Reddington's using us to clear the table, wipe out the competition.
Så reddington lar oss rydde bordet og utslette konkurrenter.
I think he's made it clear he's not interested in hostages.
Han har gjort det tydelig at han ikke er interessert i gisler.
Liprolog is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
No, it's clear that something happened.
Det er tydelig at det skjer noe.
Liprolog kwikpen is a sterile, clear, colourless, aqueous solution.
Liprolog kwikpen er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning.
Let's clear the table.
La oss rydde bordet.
You clear it with Ike?
Får du klarert det med Ike?
The solution must be clear and colourless.
Oppløsningen må være klar og fargeløs.
It's clear where you got your stubborn streak from.
Det er tydelig hvor du fikk staheten fra.
You're clear here.
Du er klarert her.
Let's clear some of this stuff away and get going.
La oss rydde bort dette og komme i gang.
Decks clear of non-essential personnel.
Rydd dekket for unødig personell.
The solvent is clear and colourless.
Væsken er klar og fargeløs.
We can't clear the street, sir.
Vi kan ikke rydde gatene, sir.
I need to clear my conscience.
Jeg må rense min samvittighet.
Clear away the yard and stay tackles!
Rydd unna tau og fester!
I'm clear, bud.
Jeg er klarert, bud.
Cecilia, it's clear how miserable you are with your husband.
Cecilia, det er tydelig hvor ulykkelig du er med mannen din.
Did the medic clear you?
Har legene klarert deg?
Just to clear the air between your organization and my MC.
Bare rense luften, mellom din organisasjon og min klubb.
Loud and clear, shepard.
Høyt og tydelig, shepard.
He's clear, captain.
Han er klar, kaptein.
I said,"blue. not clear.".
Blå, ikke gjennomsiktig, sa jeg.
Clear your desk before you go, will you?
Rydd skrivebordet før du går.
Let's clear away that junk and blow her out.
La oss rydde unna søppelet, og blåse den ut.
Duct tape, 30 yards of clear polyethylene sheeting.
Industriteip, 30 meter gjennomsiktig polyetylenfolie.
Clear a table and boil all the water you can.
Rydd et bord og kok alt vannet du kan.

Resultater: 2588, Tid: 0.5609

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


clear
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer