READY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Ready i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9109, Tid: 0.033

Eksempler på bruk av Ready i en setning og oversettelsene deres

Are you ready, jonny?
Er du klar, jonny?
You are ready, my son.
Du er klar, min sønn.
I will be ready in ten minutes.
Jeg er ferdig om ti minutter.
Then, when you are ready, i will be upstairs.
Så, når du er ferdig, er jeg ovenpå.

Rede

( ready , nest , prepared )
I am not ready for that.
Jeg er ikke rede for det.
I said i am ready, captain!
Jeg er rede, kaptein!
Daddy just has to get my tent ready.
Pappa må bare klargjøre teltet mitt.
Tell marcellus to get the men ready.
Si at marcellus skal klargjøre mennene.

Kiar

( ready )
General houston is ready for an aii-out attack against santa anna.
Generai houston er kiar for en storoffensiv mot santa annas arme.
The big car 's ready but low on gas.
Biien er kiar, men med iite bensin.
Ready for authorization.
Forberedt for kode.
Are you ready to look at the devil in the eyes?
Er dere forberedt på å se djevelen i øynene?
Andre setningseksempler
Are you ready, preston?
Er du klar, preston?
I am ready now, miss isabelle.
Jeg er ferdig nå, miss isabelle.
Are you ready, colonel carter?
Er du klar, oberst carter?
But i am not ready to dig!
Men jeg er ikke ferdig med å grave!
I am ready, kitty.
Jeg er klar, kitty.
We were not ready, norman.
Vi var ikke rede, norman.
And when we started out they said the country was not ready.
Da vi begynte, sa folk at landet ikke var forberedt.
I do not know if i am ready for this.
Jeg vet ikke om jeg er rede for dette.
PSU 2 ready tomorrow".
PSU 2 ferdig i morgen.".
I am ready for my 15 minutes, hollywood.
Jeg er klar for mine 15 minutter, hollywood.
You ai not ready, carl.
Du er ikke klar, carl.
He said you are not ready.
Han sa at du ikke er forberedt.
We are ready, sir.
Vi er klare, sir.
Getting the syringe ready for injection.
Klargjøre sprøyten for injeksjon.
I mean, i am ready.
Jeg mener; jeg er rede.
I was not ready yet.
Jeg var ikke ferdig ennå.
We will need 15 minutes to ready the machine, sir.
Vi trenger 15 minutter på å klargjøre maskinen, sir.
We will be ready, sir.
Vi er klare, sir.

Resultater: 9109, Tid: 0.033

Se også


you're ready
du er klar
get ready
gjør deg klar
we're ready
vi er klare vi er kiare
getting ready
they're ready
de er klare
make ready
gjør klar
stand ready
stå klare
are you ready
er du klar
ready to go
when you're ready
når du er klar
i am ready
jeg er klar
we are ready
vi er klare
ready for that
klar for det
ready for use
klar til bruk klare til bruk
whenever you're ready
når du er klar
i wasn't ready
jeg var ikke klar
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer