READY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "ready" i Norsk bokmål

Resultater: 8000, Tid: 0.7586


Eksempler på Ready i en setning

When you're ready, katniss.
Når du er klar, katniss.
Are you ready, Jonny?
Er du klar, Jonny?
She will be ready in a week.
Hun er ferdig om en uke.
Sure, I'm ready now.
Jeg er rede nå.
Your dinner will be ready when you return.
Middagen er ferdig når du er tilbake.
Breakfast is ready, Josh!
Frokosten er klar, Josh!
Yeah, not ready enough.
Ikke forberedt nok.
PSU 2 ready tomorrow".
PSU 2 ferdig i morgen.".
I'm not ready for that.
Jeg er ikke rede for det.
Are you ready, Preston?
Er du klar, Preston?
I wasn't ready yet.
Jeg var ikke ferdig ennå.
General houston is ready for an aii-out attack against santa anna.
Generai houston er kiar for en storoffensiv mot santa annas arme.
I'm not ready, janet.
Jeg er ikke klar, janet.
When i am ready i can walk out of this place.
Når jeg er rede, kan jeg gå ut herfra.
Ready for authorization.
Forberedt for kode.
I said I'm ready, captain.
Jeg er rede, kaptein!
I said that we should leave but you said that you weren't ready.
Men du sa at du ikke var ferdig.
I'm ready, griffin.
Jeg er kiar, griffin.
You're not ready for so much excitement.
Du er ikke moden for sånt ennå.
I'm not... I'm not ready. so, um, we can.
Jeg er ikke klar, så vi kan.
Are you ready to look at the devil in the eyes?
Er dere forberedt på å se djevelen i øynene?
Everyone's spitting at you, but you're not ready.
Alle spytter på deg, men du er ikke ferdig.
Dave spiwack ready to face jay Johnstone!
Dave spiwack står rede for J. Johnstone!
And when we started out they said the country wasn't ready.
Da vi begynte, sa folk at landet ikke var forberedt.
I'm just not ready for no college.
Jeg er ikke moden for det.
I'm not ready, jamie.
Jeg er ikke klar, jamie.
We're ready, nat.
Vi er klare, nat.
Anytime you're ready, mr greer.
Når du er kiar, herr greer.
He said you're not ready.
Han sa at du ikke er forberedt.
I just thought--- I'm ready for a change anyway.
Jeg er uansett moden for forandring.

Resultater: 8000, Tid: 0.7586

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer