Oversettelse av "will" i Norsk

Resultater: 79444, Tid: 0.3019

vil skal får kommer blir kan vilje nok vii ville skulle bli komme viljen kom fått fikk ble kommet villet blitt ​​vil

Eksempler på Will i en setning

You will not be the princess.
Du vil ikke være prinsesse.
I will not die, bea.
Jeg vil ikke dø, bea.
I will find abaddon, and i will kill her.
Jeg skal finne abaddon, og drepe henne.
You will never be alone with her again.
Du får aldri være alene med henne igjen.
You will always be pablo escobar.
Du vil alltid være pablo escobar.
Warren and i will take murphy.
Warren og jeg skal ta murphy.
Roger, will you be home for dinner?
Roger, kommer du hjem til middag?
Margaret... will you?
Margaret... vil du?
Shoot me and you will never see constance bonacieux alive again.
Skyt meg, og du får aldri se constance bonacieux i live.
You will die with the rest of them, bigalow.
Du skal dø med resten av dem, bigalow.
I will be honest with you, nomi, is it?
Jeg skal være ærlig med deg, nomi.
And he will know where you are.
Og han får vite hvor du er.
I will not kill anakin.
Jeg vil ikke drepe anakin.
And i will return with you to nanda parbat.
blir jeg med deg tilbake til nanda parbat.
You will always love him more than you love me.
Du kommer alltid til å elske ham mer enn meg.
I will show you with elliot.
Jeg skal vise deg med elliot.
Henny, will not you be with?
Henny, vil ikke du være med?
We will work out the details when you have seen the photos.
Vi blir enige om detaljene når du har sett bildene.
You will never want to be with me again.
Du kommer aldri til å være med meg igjen.
You will not take my child.
Du får ikke ta mitt barn!
Will you be quiet?
Kan du være stille?
James, i will never forget what you did for me!
James, jeg skal aldri glemme hva du gjorde for meg!
We will go home with you and check on him.
Vi blir med deg hjem og ser hvordan det er med ham.
Debra morgan, will you--?
Debra morgan, vil du-?
Will the owner of a white pontiac Firebird--?
Kan eieren av en hvit firebird.
Where i will M99 him and--.
Hvor jeg kommer M99 ham og-.
My will is greater than yours.
Min vilje er sterkere enn din.
If you kill me, you will never see your daughter again.
Hvis du dreper meg, får du aldri se datteren din igjen.
They will be hungry when we find them. What?
De er nok sultne når vi finner dem Hva?
And your son will pay with you.
Og din sønn vil betale med deg.

Resultater: 79444, Tid: 0.3019

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer