WILL IN NORWEGIAN

How to say "will" in Norwegian

S Synonyms

Results: 101123, Time: 0.4129

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Will" in a sentence and their translations

Aramis and porthos will never forgive this.
Aramis og porthos vil aldri tilgi dette.
Miljan katiâc, we will never forget you!
Miljan katiâc, vi skal aldri glemme deg!
You will not be the princess.
Du vil ikke være prinsesse.
You will ride with our tumens and my sons.
Du skal ri med våre tumen og sønnene mine.
You will always be pablo escobar.
Du vil alltid være pablo escobar.
He will end up in perth.
Han kommer til å ende opp i perth.
I will sell my house now.
Jeg får selge huset mitt nå.
And you will... die there. alone.
Og du kommer til å dø der, alene.
You will not kill my son.
Du vil ikke drepe sønnen min.
He will kill chancellor jia sidao.
Han skal drepe kansler jia sidao.
Maybe i will join you later, monte.
Kanskje kommer jeg til deg seinere, monte.
I will kill you, Junior!
Jeg skal drepe deg, Junior!
You will always be my son.
Du vil alltid være sønnen min.
And now you will be hanged.
Og nå blir du hengt.
You will not take my child.
Du får ikke ta mitt barn!
Gishiro tsukamoto... i will kill you.
Jeg skal drepe deg, gishiro tsukamoto.
They will love california.
De kommer til å elske california.
Lexi will never be forgiven because my blood is on her hands.
Lexi blir aldri tilgitt fordi hun har blodet mitt på hendene.
Will you confirm that to captain Tanaka?
Kan du bekrefte det for kaptein Tanaka?
I will always love you, mack.
Jeg vil alltid elske deg, mack.
If you kill me, you will never see your daughter again.
Hvis du dreper meg, får du aldri se datteren din igjen.
Debra morgan, will you--?
Debra morgan, vil du-?
We will protect you and your family.
Vi skal beskytte deg og familien din.
You will not threaten the crown.
Du får ikke true kronen.
Will you trust me, my king?
Kan du stole på meg, min konge?
And my name will soon be forgotten.
Og mitt navn blir snart glemt.
I will do my own hiring.
Jeg gjør mine egne ansettelser.
Harry will talk.
Harry kommer til å snakke.
I will never forget you, apollo.
Jeg skal aldri glemme deg, apollo.
Will you hit puberty before you're 14?
Kommer du i puberteten før du er 14?

Results: 101123, Time: 0.4129

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More