WILL IN NORWEGIAN

How to say will in Norwegian

S Synonyms

Results: 113820, Time: 0.1956

Examples of using Will in a sentence and their translations

Aramis and porthos will never forgive this.
Aramis og porthos vil aldri tilgi dette.
Miljan katiâc, we will never forget you!
Miljan katiâc, vi skal aldri glemme deg!
You will not be the princess.
Du vil ikke være prinsesse.
You will always be pablo escobar.
Du vil alltid være pablo escobar.

He will end up in perth.
Han kommer til å ende opp i perth.
You will ride with our tumens and my sons.
Du skal ri med våre tumen og sønnene mine.
I will sell my house now.
Jeg får selge huset mitt nå.
He will kill chancellor jia sidao.
Han skal drepe kansler jia sidao.
And you will... die there. alone.
Og du kommer til å dø der, alene.
You will not kill my son.
Du vil ikke drepe sønnen min.
And now you will be hanged.
Og nå blir du hengt.
You will not take my child.
Du får ikke ta mitt barn!
You will always be my son.
Du vil alltid være sønnen min.
I will kill you, junior!
Jeg skal drepe deg, junior!
Maybe i will join you later, monte.
Kanskje kommer jeg til deg seinere, monte.
We can send will buckley with him.
Vi kan sende will buckley med ham.
If you kill me, you will never see your daughter again.
Hvis du dreper meg, får du aldri se datteren din igjen.
Lexi will never be forgiven because my blood is on her hands.
Lexi blir aldri tilgitt fordi hun har blodet mitt på hendene.
They will love california.
De kommer til å elske california.
I will always love you, mack.
Jeg vil alltid elske deg, mack.
Gishiro tsukamoto... i will kill you.
Jeg skal drepe deg, gishiro tsukamoto.
Will you confirm that to captain tanaka?
Kan du bekrefte det for kaptein tanaka?
Debra morgan, will you--?
Debra morgan, vil du-?
Harry will talk.
Harry kommer til å snakke.
And my name will soon be forgotten.
Og mitt navn blir snart glemt.
Will, let us not forget what we did for you.
Will, la oss ikke glemme hva vi gjorde for deg.
You will not threaten the crown.
Du får ikke true kronen.
We will protect you and your family.
Vi skal beskytte deg og familien din.
The 112 is dangerous, will, and it does not work.
Er farlig, will, og det virker ikke.
Colonel skimmel, i will never finish your portrait.
Oberst skimmel, jeg blir aldri ferdig med portrettet.

Results: 113820, Time: 0.1956

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More