SHOULD IN NORWEGIAN

How to say should in Norwegian

S Synonyms

Results: 79429, Time: 0.4657

burde (18830) skulle (6722) skulde (506) måtte (82) bør (30462)

Examples of using Should in a sentence and their translations

Eliquis should be swallowed with water, with or without food.
Eliquis bør svelges med vann, med eller uten mat.
Epoetin alfa HEXAL should be administered as a subcutaneous injection.
Epoetin alfa HEXAL skal administreres som en subkutan injeksjon.
Diana should be with stan volker.
Diana bør være med stan volker.
ELOCTA should not be mixed with other solutions for injection or infusion.
ELOCTA ikke blandes med andre oppløsninger for injeksjon eller infusjon.

Epoetin alfa HEXAL should not be used:.
Epoetin alfa HEXAL skal ikke brukes:.
And we should be with you.
Og vi bør være med deg.
And commanded them that they should not make him known:.
Og han bød dem strengt at de ikke skulde gjøre ham kjent,
Eliquis should be swallowed with water, with or without food.
Eliquis bør svelges med vann, med eller uten mat.
If you are pregnant, you should not receive rienso.
Hvis du er gravid, du ikke få rienso.
Should i call anders, or...?
Skal jeg ringe anders, eller?
You should not be here.
Du ikke være her!
You should not have.
Du bør ikke ha.
Idelalisib should not be co-administered with amiodarone or quinidine.
Idelalisib skal ikke administreres samtidig med amiodaron eller kinidin.
I should have been here.
Jeg burde ha vært her.
And charged them that they should not make him known:.
Og han bød dem strengt at de ikke skulde gjøre ham kjent,
I should be in slytherin.
Jeg skulle vært i smygard.
Therefore, PREZISTA tablets should be taken with cobicistat or ritonavir and with food.
PREZISTA tabletter bør derfor tas sammen med kobicistat eller ritonavir og mat.
I should have killed you.
Jeg burde ha drept deg.
Or should i say," captain pirate"?
Eller skal jeg si" kaptein pirat"?
ELOCTA should not be mixed with other solutions for injection or infusion.
ELOCTA ikke blandes med andre oppløsninger for injeksjon eller infusjon.
Or should i say" woman"?
Eller burde jeg si" kvinne"?
Epoetin alfa HEXAL should be administered as a subcutaneous injection.
Epoetin alfa HEXAL skal administreres som en subkutan injeksjon.
Why should you have pills?
Hvorfor måtte du få piller?
We should be two.
Vi bør være to.
That i should be careful with you.
At jeg være forsiktig med deg.
Abrahamsen should have been here.
Abrahamsen skulle vært her.
Epoetin alfa HEXAL should not be used:.
Epoetin alfa HEXAL skal ikke brukes:.
Therefore, PREZISTA tablets should be taken with cobicistat or ritonavir and with food.
PREZISTA tabletter bør derfor tas sammen med kobicistat eller ritonavir og mat.
But i should have been here.
Men jeg burde ha vært her.
Iasibon should not be mixed with calcium containing solutions.
Iasibon ikke blandes med væsker som inneholder kalsium.

Results: 79429, Time: 0.4657

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More