PUT IN NORWEGIAN

How to say "put" in Norwegian

Results: 9670, Time: 20.471


Examples of Put in a Sentence

You can't put a price on life.
Du kan ikke sette en pris på et liv.
Tom, put the gun down before you do something you will deeply regret.
Tom, legg ned pistolen før du gjør noe du angrer.
You can put your legs down now.
Du kan sette ned beina nå.
Just put london behind us.
Bare legge london bak oss.
Don't put words in my mouth.
Ikke legg ord i munnen min.
You cannot put a price on entspannung.
Man kan ikke sette pris på entspannung.
Fredrik and arne, put these on.
Fredrik og arne, ta på dere disse.
Don't put your hands on me, old man!
Ikke legg hendene dine på meg, gamle mann!
Where can i put my terrarium?
Hvor kan jeg sette terrariet mitt?
Don't let her put michael in the dark.
Ikke la henne legge michael i mørket.
And with the books, i put in my two crosswords.
Og med bøkene la jeg mine to kryssord.
You can't put eel and meat together; it turns out weird.
Man kan ikke legge ål og kjøtt sammen, da blir det rart.
S0 you can put another gun to my head and say,
Så du kan sette en annen pistol mot hodet mitt og si:.
Quinn! put it down.
Quinn, ta det ned.
Diego, put down your weapon.
Diego, legg ned våpenet ditt.
You cannot put me near that woman.
Du kan ikke sette meg nær den kvinnen.
Mr holmes, can you put on the hat?
Kan du ta på deg hatten, mr. Holmes?
I hope we can put the past behind us.
Jeg håper vi kan legge fortida bak oss.
Put yourself in my place, baxter.
Sett deg i mitt sted, baxter.
Because she put a bomb in your car!
Fordi hun la en bombe i bilen din!
Put them down!
Legg dem ned!
I could put this in his tea now and give it to him.
Jeg kan legge det i teen hans nå og gi ham den.
I can put three men on it.
Jeg kan sette tre menn på det.
Put them in maggie.
Sett dem inn i maggie.
We put the money in the wall, behind the blackboard.
Vi la pengene i veggen bak tavla.
So can you put these on?
Så kan du ta på deg disse?
Put me back, shaggy.
Legg meg tilbake, shaggy.
We can put the world back to how it was.
Vi kan verden tilbake til normalt.
This is the hero who put joey zasa in his grave.
Dette er helten som la joey zasa i graven.
The people who put me here?
Menneskene som puttet meg her?

Results: 9670, Time: 20.471

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Put" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More