PUT IN NORWEGIAN

How to say put in Norwegian

S Synonyms

Results: 14415, Time: 0.1396

Examples of using Put in a sentence and their translations

And you can not put a price on freedom.
Og du kan ikke sette en prislapp på friheten.
You can not put the baby on the counter, it 's dangerous.
Du kan ikke sette babyen på disken, det er farlig.
Do not put words in my mouth.
Ikke legg ord i munnen min.
I can put you in jail or you can go home.
Jeg kan sette deg i fengsel, eller du kan dra hjem.

Do not let her put michael in the dark.
Ikke la henne legge michael i mørket.
I said, put down the cocoon!
Jeg sa, legg ned kokongen!
I will not put my finger away because.
Jeg vil ikke sette min finger bort fordi.
Fredrik and arne, put these on.
Fredrik og arne, ta på dere disse.
Put it back, lyle.
Legg det tilbake, lyle.
Or you can put your mouth on my body.
Eller du kan legge munnen din på kroppen min.
Do not put your hands on me, old man!
Ikke legg hendene dine på meg, gamle mann!
Should i put your flowers in some water while you are here?
Skal jeg sette blomstene dine i vann mens du er her?
Can i put these in your bag?
Kan jeg legge disse i vesken din?
You know where he put it, do not you?
Du vet hvor han la den, gjorde du ikke det?
Quinn! put it down.
Quinn, ta det ned.
I will put some rouge and mascara on you.
Jeg skal ta på deg litt rouge og maskara.
I could put in a good word for ya.
Jeg kan legge inn et godt ord for deg.
Put yourself in my place, baxter.
Sett deg i mitt sted, baxter.
Because she put a bomb in your car!
Fordi hun la en bombe i bilen din!
If we can put together a list.
Hvis vi kan sette sammen en liste.
Just put it in the corner.
Bare legg det i hjørnet.
Please! i could put you out of your misery.
Jeg kunne deg ut av elendigheten din.
Put them in maggie.
Sett dem inn i maggie.
You can put your hand down now.
Du kan ta ned hånda nå.
You put something in my drink.
Du la noe i drinken min.
Put it down or we will shoot!
Legg det ned eller vi skyter!
You can not put that money in a bank, leslie.
Du kan ikke sette pengene i banken, leslie.
You can put syrup on it.
Du kan legge sirup på den.
I can not put it in the pot!
Jeg kan ikke legge den i kjelen!
Vera, you can put my hair up when king håkon comes home!
Vera, du kan sette opp håret mitt når kong håkon kommer hjem!

Results: 14415, Time: 0.1396

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More