PUT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "put" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10719, Tid: 0.2435

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Put" i en setning og oversettelsene deres

And you can't put a price on freedom.
Og du kan ikke sette en prislapp på friheten.
You can't put the baby on the counter, it's dangerous.
Du kan ikke sette babyen på disken, det er farlig.
Don't put words in my mouth.
Ikke legg ord i munnen min.
I can put you in jail or you can go home.
Jeg kan sette deg i fengsel, eller du kan dra hjem.
Don't let her put michael in the dark.
Ikke la henne legge michael i mørket.
I said, put down the cocoon!
Jeg sa, legg ned kokongen!
I won't put my finger away because.
Jeg vil ikke sette min finger bort fordi.
Fredrik and arne, put these on.
Fredrik og arne, ta på dere disse.
Put it back, lyle.
Legg det tilbake, lyle.
Or you can put your mouth on my body.
Eller du kan legge munnen din på kroppen min.
Don't put your hands on me, old man!
Ikke legg hendene dine på meg, gamle mann!
Should i put your flowers in some water while you're here?
Skal jeg sette blomstene dine i vann mens du er her?
Can i put these in your bag?
Kan jeg legge disse i vesken din?
You know where he put it, don't you?
Du vet hvor han la den, gjorde du ikke det?
Quinn! put it down.
Quinn, ta det ned.
I will put some rouge and mascara on you.
Jeg skal ta på deg litt rouge og maskara.
I could put in a good word for ya.
Jeg kan legge inn et godt ord for deg.
Put yourself in my place, baxter.
Sett deg i mitt sted, baxter.
Because she put a bomb in your car!
Fordi hun la en bombe i bilen din!
If we can put together a list.
Hvis vi kan sette sammen en liste.
Just put it in the corner.
Bare legg det i hjørnet.
Please! i could put you out of your misery.
Jeg kunne deg ut av elendigheten din.
Put them in maggie.
Sett dem inn i maggie.
You can put your hand down now.
Du kan ta ned hånda nå.
You put something in my drink.
Du la noe i drinken min.
Put it down or we will shoot!
Legg det ned eller vi skyter!
You can't put that money in a bank, leslie.
Du kan ikke sette pengene i banken, leslie.
You can put syrup on it.
Du kan legge sirup på den.
I can't put it in the pot!
Jeg kan ikke legge den i kjelen!
Vera, you can put my hair up when king håkon comes home!
Vera, du kan sette opp håret mitt når kong håkon kommer hjem!

Resultater: 10719, Tid: 0.2435

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer