PLACE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "place" i Norsk bokmål

Resultater: 10032, Tid: 0.5212


Eksempler på bruk av "Place" i en setning og oversettelsene deres

The kingsroad can be a dangerous place for a woman alone.
Kongsveien kan være et farlig sted for en kvinne alene.
It was their place, fay and james.
Det var deres sted. fay og james.
Fifth and fourth place goes to boris and doris the goldfish.
Femte og fjerde plass, går til boris og doris gullfiskene.
I want to know every place she's slept in the past six years.
Jeg vil vite alle steder hun har sovet de siste seks årene.
My place, my rules.
Mitt sted, mine regler.
Roland holds a special place in my heart.
Roland har en spesiell plass i hjertet mitt.
Ain't no place i would rather be than right here right now.
Det er ingen steder jeg heller vil være enn her... akkurat nå.
And our place never sees us again.
Og vårt sted ser oss aldri igjen.
This place is incredible.
Denne leiligheten er utrolig.
Whoever took your place wasn't afraid.
Den som tok din plass var ikke redd.
You never deserved me in the first place, you evil little dwarf.
Du fortjente meg aldri i første omgang, din fæle lille dverg.
There is no place because michael wouldn't do something like that.
Det er ingen plass fordi michael ikke ville gjøre noe sånt.
And there's no other place where i feel so alive.
Det er ingen andre steder hvor jeg føler meg så i live.
Your place is... is cute.
Leiligheten din er søt.
A civilized place for civilized men.
Et sivilisert sted for siviliserte menn.
The only place in the world with more chlamydia than finnmark.
Eneste plass i verden med mer klamydia enn finnmark.
I didn't want to see him in the first place.
Jeg ville ikke se ham i første omgang.
This is a dangerous place.
Dette er et farlig sted.
I mean, they let themselves into my place, and then they cleaned it.
De låste seg inn i leiligheten min og vasket den.
Or on the phone or in any place that ain't ours.
Eller i telefonen eller steder som ikke er våre eller til utenforstående.
So, what kind of place are you looking for?
Hva slags bolig ser du etter?
Don't know why they came here in the first place.
Jeg forstår ikke hvorfor de kom hit i første omgang.
This place is a madhouse.
Dette stedet er et galehus.
Uh, your... your place it's, uh.
Øh, din... din bolig er så, øh.
There's no other place he could go.
Det er ingen andre steder han kan dra.
It's a dangerous place you choose lassie.
Det er en farlig plass du velger, jente.
Maybe i could see your place sometime.
Kanskje jeg burde se leiligheten din en gang.
He died in my place.
Han døde i mitt sted.
Mia, has my place now.
Mia har plassen min nå.
Emmy, your place is divine.
Emmy, stedet ditt er guddommelig.

Resultater: 10032, Tid: 0.5212

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Place" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer