ROOM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "room" i Norsk bokmål

Resultater: 7729, Tid: 0.2753


Eksempler på Room i en setning

What if my room has a claw-foot bathtub?
Hva om rommet mitt har et klov-fotet badekar?
Maybe stella has room in her doghouse.
Kanskje stella har plass i hundehuset.
I have your room all ready for you and everything.
Jeg har rommet ditt klart til deg og alt.
There's always room for family.
Det er alltid plass til familien.
Front room is empty.
Det forreste værelset er tomt.
But your room is not your room anymore.
Men rommet ditt er ikke ditt lenger.
I will beat any man in this room in 60 seconds!
Jeg slår hvem som helst her i salen på 60 sekunder!
There's room in the car.
Det er plass i bilen.
The company paid for my own room and everything.
Firmaet betalte for rommet mitt og alt.
No one is to come in my room unless i request it.
Ingen går inn på værelset mitt uten at jeg ber om det.
Why, this is the very room for a theatre.
Dette værelset er jo perfekt til teater.
Wazowski, room 319.
Wazowski, rom 319.
Yeah, except that room can't breathe without that vase.
Ja, men rommet kan ikke puste uten vasen.
Isn't this room beautiful? yeah.
Er ikke denne salen vakker?
Give him room, brody.
Gi ham plass, brody.
This is more my room than yours.
Dette er mitt rom mer enn ditt.
I know, there may be no room in your heart for god, behmen.
Det fins kanskje ikke plass for gud i hjertet ditt, behmen.
It is my room now.
Det er rommet mitt nå.
I have chosen this room as my new office.
Jeg har valgt værelset til kontor.
We couldn't leave our room after 10:00.
Vi fikk ikke forlate rommene våre etter 22:00.
There are more people gathered in this chamber than have ever been in this room before.
Oktober 1928 vi har aldri hatt så mange i salen.
His room is down at the end of the hall, and to your left.
Hans værelse er i enden av gangen og til venstre.
You have never been in the same room with her.
Du har aldri vært i samme rom som henne.
We searched every room and equally gruesome finds were made.
Vi lette gjennom alle rommene og gjorde flere grusomme funn.
In this room, what does it mean?
Men hva betyr det i denne salen?
I don't have room in my kitchen.
Jeg har ikke plass på kjøkkenet.
It was new year's 1946 in this room.
Det var nyttår 1946 i dette værelset.
I have some stuff in my luggage in my room.
Jeg har noen saker i bagasjen min i rommet mitt.
We're alone in this room, vic.
Vi er alene i rommet, vic.
All right, it's 8:30. how about 12:30 in the green room?
Skal vi si halv ett i grønne sal?

Resultater: 7729, Tid: 0.2753

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer