WAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Way i Norsk bokmål

Resultater: 12939, Tid: 0.0648

Eksempler på bruk av Way i en setning og oversettelsene deres

There was no way i could raise him.
Det var ingen måte jeg kunne oppdra ham.
He did not know which way was up.
Han visste ikke hvilken vei som var opp.
It is my way, dotar sojat, not yours.
Det er min måte, dotar sojat, ikke din.
I do not see it that way, major.
Slik ser ikke jeg det, major.
Carl no way can do what he says, he can do.
Carl ingen måte kan gjøre hva han sier, han kan gjøre.
It 's a long way to dawson.
Det er lang vei til dawson.
It can not be that way, and you know it.
Det kan ikke være sånn, og du vet det.
Same way you found them.
Samme måte du fant dem.
Maybe i would not be that way if i was welcome in your house.
Det ville ikke vært slik hvis jeg var velkommen i ditt hus.
I do not know which way is best,
Jeg vet ikke hvilken vei som er best.
You know, it does not always have to be that way.
Du vet, det trenger ikke alltid være slik.
I hoped it would be that way, vance.
Jeg håpet at det var sånn, vance.
In the same way i ask you, kamilla andrea fjell:.
På samme måte spør jeg deg, kamilla andrea fjell:.
We will find our own way.
Vi finner vår egen vei.
Not perfect in any way, but i am good.
Ikke perfekt på noe vis, men jeg er god.
Now there is no other way.
Nå er det ingen annen utvei.
I will help you in any way i can.
Jeg hjelper deg på alle vis jeg kan.
You will never find metatron that way.
Du finner aldri metatron slik.
But it 's not my way.
Men det er ikke min måte.
We are going our own way now.
Vi går vår egen vei nå.
You know i did not mean it that way.
Du vet at jeg ikke mente det sånn.
But maybe there is another way.
Men kanskje det finnes en annen utvei.
In my own way.
På mitt eget vis.
You know i did not mean it that way.
Du vet jeg ikke mente det sånn.
In you bring not martius, we will proceed in our first way.
I du tar ikke martius, vi fortsette på vår første måte.
I do not understand you when you talk that way.
Jeg forstår deg ikke når du snakker slik.
We can not expect everything to go our way.
Vi kan ikke forvente at alt går vår vei.
Yeah?- which way did she go?
I hvilken retning gikk hun?
Which way did they go, locke?
Hvilken retning gikk de i, locke?
He said he was not raised that way.
Han sa han ikke var oppdratt slik.

Resultater: 12939, Tid: 0.0648

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer