SEE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av See i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 52056, Tid: 0.0998

Eksempler på bruk av See i en setning og oversettelsene deres

Se

( see , look , watch )
You can see the moon!
Du kan se månen!
I can not see red. just blue and yellow.
Jeg kan ikke se rødt, bare blått og gult.

( so , then , saw )
Jim, did you see my father?
Jim? du faren min?
And you did not see it, ray.
Og du det ikke, ray.

Møte

( to meet , meeting , to see )
Can i see my friend?
Kan jeg møte vennen min?
And i will see my son.
Og jeg vil møte min sønn.

Treffe

( to see , to meet , hit )
Jey-jey wanna see you in the room.
Jey-jey vil treffe deg i rommet.
I will see madero and all the men around him.
Jeg skal treffe madero og alle mennene rundt ham.
You see, the man with the largest nose is king nasone.
Du skjønner, mannen med størst nese er kong nasone.
You see... i have been happy here, maimiti.
Du skjønner... jeg har vært lykkelig her, maimiti.
You see, i am here same reason as you.
Du forstår, jeg er her av samme grunn som deg.
Now i see why the guard said that she called you kenneth.
Da forstår jeg hvorfor vakten sa at hun kalte deg kenneth.
Andre setningseksempler
See you, andrew.
Se deg, andrew.
I can see you, devil!
Jeg kan se deg, djevel!
You did not see that woman.
Du ikke kvinnen.
I could see you tomorrow.
Jeg kan treffe deg i morgen.
Because you could not see the truth, molly.
Fordi du ikke kunne se sannheten, molly.
What did your wife see in you?
Hva kona di i deg?
You see white girl?- yeah?
Du treffe hvite jente?
You see... it was my choice.
Du skjønner... det var mitt valg.
I did not see you in church.
Jeg deg ikke i kirken.
I can not see you, but i know you are there.
Jeg kan ikke se deg, men jeg vet du er der.
See this folder he gave me?
Ser du denne brosjyren han ga meg?
I did not see the light until i was already a man.
Jeg ikke lyset før jeg allerede var en mann.
The ambassador will see you now, sir.
Ambassadøren vil treffe deg nå, sir.
But, you see, i was upset.
Men, du skjønner, jeg var opprørt.
See san antonio dallas and houston.
Se san antonio dallas og houston.
But do not you see, abigail?
Men forstår du ikke, abigail?
Can we see you in town later?
Kan vi møte deg i byen senere?
I see now my suit is hopeless.
Jeg innser nå at min kurtise er håpløs.

Resultater: 52056, Tid: 0.0998

Se også


see it
see them
se dem
me see
meg se
see also
se også
see us
se oss
see something
see below
se nedenfor
see in
must see
see any
se noen
see all
se alle
see here
ser her
people see
folk ser
to see you
se deg se dere
did you see
så du du møtt
you can see
du kan se
want to see
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer