WATCH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Watch i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4100, Tid: 0.2593

se (1077) forsiktig med (21) øye med (10) følg med på (10) utkikk (13) holde øye med (9) vokte (9) overvåke (15) vakt (186) (32) ur (19) våk (40) våke (25) passe (94) pass på (191) watch (45) klokka (114) følg med (13)

Eksempler på bruk av Watch i en setning og oversettelsene deres

Se

( see , look , watch )
I will watch my children grow.
Jeg vil se barna mine vokse opp.
You can not watch the man from U.N.C.L.E.
Du kan ikke se mannen fra U.N.C.L.E.

Vakt

( guard , watch , duty )
We keep watch and we pray that someone comes.
Vi holder vakt og håper på at noen kommer.
Under my watch there have been four deaths... four.
Under min vakt har det vært fire dødsfall... fire.

Våke

( watch )
I will watch over his every step on the path to manhood.
Jeg skal våke over hvert skritt på veien til manndom.
And we shall watch and pray.
Vi vil våke og be.

Passe

( take care , watch , fit )
You better watch your mouth.
Du bør passe munnen din.
I will watch the door.
Jeg skal passe døra.

Pass på

Watch your head here too.
Pass på hodet her også.
Watch what you say.
Pass på hva du sier.
This watch is the nicest watch i ever had.
Dette er den fineste klokka jeg har hatt noen gang.
I think i am gonna have that watch.
Den klokka vil jeg ha.
Andre setningseksempler
Now, you can watch your favorite pornos in HD above your head!
Nå kan du se favorittpornofilmene dine i HD over hodet ditt!
They can not watch 110 cameras.
De kan ikke se 110 kameraer samtidig.
Why would you break my watch, lu?
Hvorfor ødela du klokka mi, lu?
Because rubio stole your watch, siv.
Fordi rubio stjal klokka di, siv.
I will take the next watch, jared.
Jeg tar neste vakt, jared.
I can not watch you lose again.
Jeg orker ikke se deg tape igjen.
But i can not watch my friend be killed.
Men jeg vil ikke se vennen min bli drept.
Why you keep checking your watch, wolf?
Hvorfor sjekker du klokka, wolf?
Watch her, john.
Pass på henne, john.
Joffrey did not die on his watch.
Joffrey døde ikke på hans vakt.
You wanna check your watch or you wanna play?
Vil du sjekke klokka eller spille?
Watch yourself, young atlas.
Pass på deg selv, unge atlas.
I will take the first watch.
Jeg tar første vakt.
I got your neighborhood watch right here, sweet lips.
Jeg fikk nabolaget watch her, søte lepper.
You can watch rhonda anytime.
Du kan passe rhonda når du vil.
So we can watch your daughter sleep all night.
Så vi kan se datteren din sove hele natta.
May the good lord watch over you in your new home.
Må gud våke over dere i deres nye hjem.
Blessed father, watch over my wife and son with a ready sword.
Velsignede far, våk over min kone og sønn med et parat sverd.

Resultater: 4100, Tid: 0.2593

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer