LOOK PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Look i Norsk bokmål

Resultater: 20003, Tid: 0.1997

Eksempler på bruk av Look i en setning og oversettelsene deres

Do not look down, claude.
Ikke se ned, claude.
Hey, look, my blood.
Hei, se, blodet mitt.
Now look, emiliano.
Hør nå, emiliano.
You look surprised to see me again, mr.
Du virker overrasket over å se meg igjen, mr.
Now look, jeff.
Hør nå, jeff.
Look, there he is! there he is! marley.
Se, der er han, marley.
Now, look here, george.
Hør nå her, george.
You look different, or something.
Du virker annerledes, eller noe.
I would say you look 91 years young.
Jeg ville si at du 91 år ung ut.
Look, you are famous.
Se, du er berømt.
They will look for you everywhere.
De vil lete etter deg overalt.
Look, thuy, this is my son.
Se, thuy. dette er min sønn.
Look, mark and i, we changed.
Hør, mark og jeg, vi forandret oss.
I did not look at it objectively... because you are my wife.
Jeg ikke på det objektivt fordi du er kona mi.
You look hungry.
Du virker sulten.
Look, i do not pretend to love you or your kind.
Hør, jeg later ikke som jeg elsker deg eller din sort.
You will not have to look to find me.
Du trenger ikke lete for å finne meg.
But if you run, you look guilty.
Men du virker skyldig om du stikker.
Look, here, and here and here!
Se her, her og her!
And you just look right through me.
Og du bare rett igjennom meg.
You with your look.
Du med blikket ditt.
You look tense, jean-luc.
Du virker anspent, jean-luc.
She did not look you in the eye for, like, a week.
Hun deg ikke i øynene på en uke.
So i look for other protection.
Så jeg lete etter annen beskyttelse.
So, please, just look up the number.
Så, bare sjekk opp et nummer.
Look, sir alec does not have the money right now.
Hør, sir alec har ikke pengene akkurat nå.
It 's just that look in moira 's eyes.
Det er bare blikket i moiras øyne.
Look, alex, i love you.
Se, alex, jeg elsker deg.
You look nervous, moira.
Du virker nervøs, moira.
Here, look at this.
Her, på dette.

Resultater: 20003, Tid: 0.1997

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer