FACE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av face i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5983, Tid: 0.0839

Eksempler på bruk av Face i en setning og oversettelsene deres

And i see his face and i wake up and i see yours.
Og jeg ser ansiktet hans og jeg våkner opp også ser jeg ditt.
He saw my face.
Han så fjeset mitt.
And my face.
Og ansiktet mitt.
Or you can face it and confront it.
Eller du kan møte det og konfrontere det.

No. not with this face, not with my name, my record,
Ikke med dette fjeset, ikke med navnet mitt, rullebladet mitt.
I have my face.
Jeg har ansiktet mitt.
He has my face.
Han har ansiktet mitt.
Let us face, without panic, the reality of our times.
La oss møte virkeligheten av vår tid uten panikk.
Why hide you your face, and hold me for your enemy?
Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?
I want to see your face when i do it.
Jeg vil se fjeset ditt når jeg gjør det.
But i do not wanna face lisa silver.
Men jeg vil ikke møte lisa silver igjen.
If i see your face again.
Hvis jeg ser trynet ditt igjen.
I can not see his face.
Jeg kan ikke se ansiktet hans.
Son of man, set your face against mount seir, and prophesy against it,
Menneskesønn! vend ditt åsyn mot se'ir-fjellet og spå mot det!
I do not want to look at her face anymore.".
Jeg vil ikke se fjeset hennes mer.".
Let us face it, paul, the guy comes from data processing.
La oss innse det, paul, fyren kommer fra dataavdelingen.
I can not face those old fossils again.
Jeg orker ikke å møte de gamle fossilene igjen.
I did not think you would show your face back here.
Jeg trodde ikke du ville vise fjeset ditt her.
I know i have seen your face.
Jeg vet jeg har sett ansiktet ditt.
The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:.
Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!
If i see your face again, you are dead.
Hvis jeg ser trynet ditt igjen, er du død.
Why hide you your face, and hold me for your enemy?
Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?
How you gonna face anybody after what you took from kent and frenchy?
Hvordan skal du kunne møte noen etter det du tok imot fra kent og frenchy?
I have not seen your face.
Jeg har ikke sett ansiktet ditt.
You should have seen your face.
Du skulle ha sett fjeset ditt.
Penny, you face failure on a daily basis.
Penny, du står overfor feil på et daglig basis.
And we have to face it she probably killed janet dutton.
Og vi må innse det at hun sannsynligvis drepte janet dutton.
I stick his face in that gurry.
Jeg dytter trynet hans i fiskeavfall.
Me and powder face would like to show you some of our country.
Jeg og powder face vil vise deg landskapet før du reiser.
Let us face it, the odds are not good.
La oss innse det, oddsen er ikke bra.

Resultater: 5983, Tid: 0.0839

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer