Oversettelse av "face" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 4300, Tid: 0.1644

ansiktet fjeset møte trynet åsyn innse står overfor uttrykket konfrontere ansiktsuttrykket

Eksempler på Face i en setning

Jim, your face.
Jim! ansiktet ditt!
I'm looking at your face and i just want to smash it.
Jeg ser på fjeset ditt, og vil bare knuse det.
And my face.
Og ansiktet mitt.
Let us face, without panic, the reality of our times.
La oss møte virkeligheten av vår tid uten panikk.
Oh, it's his face, and I'm in love with him.
Det er fjeset hans, og jeg elsker ham.
Your face is damaged.
Ansiktet ditt er skadet.
If i see your face again.
Hvis jeg ser trynet ditt igjen.
Kent face.
Kent ansiktet.
Besides, i want to see his face when he sees me.
Dessuten vil jeg se fjeset hans når han ser meg.
Perhaps you should face him now.
Kanskje du burde møte ham nå.
If i see your face again, you're dead.
Hvis jeg ser trynet ditt igjen, er du død.
You don't have to face him alone.
Du må ikke møte ham alene.
I can see it in his face every time he looks at me.
Jeg ser det i fjeset hans hver gang han ser på meg.
I saw your face.
Jeg så ansiktet ditt.
Yahweh make his face to shine on you, and be gracious to you.
Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!
How you gonna face anybody after what you took from kent and Frenchy?
Hvordan skal du kunne møte noen etter det du tok imot fra kent og Frenchy?
Let's face it, they're getting a deal with you.
La oss innse det, de får en avtale med deg.
There's a brain behind that face of yours, isn't there?
Det er en hjerne bak fjeset ditt, er det ikke?
Sherlock's sick of the sight of my face, isn't he?
Sherlock er lei av trynet mitt, ikke sant?
Why is your face all wet?
Hvorfor er ansiktet ditt vått?
Yahweh lift up his face toward you, and give you peace.'.
Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred!
No. not with this face, not with my name, my record,
Ikke med dette fjeset, ikke med navnet mitt, rullebladet mitt.
We can face this thing together.
Vi kan møte dette, sammen.
Penny, you face failure on a daily basis.
Penny, du står overfor feil på et daglig basis.
Let's face it, paul, the guy comes from data processing.
La oss innse det, paul, fyren kommer fra dataavdelingen.
I just want to see your face, son.
Jeg ville bare se ansiktet ditt.
Why hide you your face, and hold me for your enemy?
Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?
Good, because my face wants you to make out with it.
Fint, for trynet mitt vil bli klint med.
I didn't think you would show your face back here.
Jeg trodde ikke du ville vise fjeset ditt her.
I can't face my father as a failure.
Jeg kan ikke møte faren min som en fiasko.

Resultater: 4300, Tid: 0.1644

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "face"


experience
meeting
pit
approach
visage
look
sight
appointment
front
forehead
session
stumble
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer