CALL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Call i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 17992, Tid: 0.076

Eksempler på bruk av Call i en setning og oversettelsene deres

Ringe

( call , ring , phone )
I can not call the police, doug!
Jeg kan ikke ringe politiet, doug!
We can call caroline, but.
Vi kan ringe caroline, men.

Ring

( call , ring , circles )
Call your lawyer if you wanna.
Ring din advokat hvis du vil.
So call now and ask about.
ring nå og spør om.
Just call me teddy.
Bare kall meg teddy.
Just call him stiles.
Bare kall ham stiles.
First call six months before that.
Første samtale seks måneder før det.
You got no call to be in there, so flee.
Du fikk ingen samtale å være der, så flykte.

Kaller

( call , invite , refer )
But my friends call me lorelei.
Men vennene mine kaller meg lorelei.
They call you clogzilla.
De kaller deg clogzilla.

Roper

( call , cry , yelling )
Does he call me or you?- you!
Roper han på deg eller meg?
Why do not you call your father?
Hvorfor roper du ikke på faren din?
Andre setningseksempler
I call it an egg mcbourbon.
Jeg kaller det egg mcbourbon.
I can call derek, allison.
Jeg kan ringe derek, allison.
I call him robert, after my youngest brother.
Jeg kaller ham robert, etter min yngste bror.
I could call my lawyer.
Jeg kan ringe min advokat.
Leonard, call me if you are interested in coitus.
Leonard, ring meg hvis du er interessert i samleie.
We call it" bella.".
Vi kaller det bella.
I could call carla.
Jeg kan ringe carla.
Drama, call adam davies back.
Drama, ring adam davies.
I call this" lee and boyce- the before picture".
Jeg kaller dette" lee og boyce- bildet før".
And call me wayne.
Og kall meg wayne.
I actually got a strange call from mike the other day.
Jeg fikk en merkelig telefon fra mike her om dagen.
I can call randy.
Jeg kan ringe randy.
We call them george and gracie.
Vi kaller dem george og gracie.
We are getting another call from agent doyle.
Vi mottar en annen samtale fra agent doyle.
Call ari and cancel the meeting.
Ring ari og avlys møtet.
Never call me colonel, colonel bufoni.
Aldri kall meg oberst, oberst bufoni.
Should i call the hijackers?
Skal jeg kontakte kaprerne?
And call pete blanchard.
Og ring pete blanchard.

Resultater: 17992, Tid: 0.076

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer