CALL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "call" i Norsk bokmål

Resultater: 14400, Tid: 0.3483


Eksempler på Call i en setning

They call me choya.
De kaller meg choya.
I can't call the police, doug.
Jeg kan ikke ringe politiet, Doug!
We call them los olvidados.
Vi kaller dem"Los Olvidados".
Call the lawyer, ciro.
Ciro, ring advokaten.
You can call my yardmaster. connie Hooper!
Du kan ringe min sjef, connie Hooper!
Why do you always call him"sir"?
Hvorfor kaller du han alltid"sir"?
Call me tom.
Kall meg tom.
I say just call me if you know about something.
Jeg sier bare ring meg hvis du vet om noe.
I call him marcos.
Jeg kaller ham marcos.
Susan, i will call you from the car.
Susan, vil jeg ringe deg fra bilen.
Sure, if you call me george.
Hvis du kaller meg george.
Could you call him back later?
Kan du ringe tilbake senere?
Call me mick.
Kall meg mick.
Your call is important to us.
Din samtale er viktig for oss.
Call ari and cancel the meeting.
Ring ari og avlys møtet.
You can call my boss.
Du kan ringe sjefen min.
I call him robert, after my youngest brother.
Jeg kaller ham robert, etter min yngste bror.
Your call is important to us.
Din samtale er viktig.
I actually got a strange call from mike the other day.
Jeg fikk en merkelig telefon fra mike her om dagen.
So call ronny and jim.
Ring ronny og jim.
Joe. just call me joe.
Joe, bare kall meg joe.
I gotta call kevin.
Jeg må ringe kevin.
Last call was made five weeks ago.
Siste samtale var for fem uker siden.
Just call me when you get something new from your brother.
Bare ring meg når du får noe nytt fra broren din.
Just call me"Roy.".
Bare kall meg roy.
So now you call me in and ask me something.
Så nå roper du på meg og ber meg om noe.
They call themselves igor and igor.
De kaller seg igor og igor.
Molly, call on two.
Molly, telefon på to.
I gotta call hugo.
Jeg må ringe hugo.
Detective gruer, call for line two.
Førstebetjent gruer, telefon på linje to.

Resultater: 14400, Tid: 0.3483

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer